Interventie

diversiteit in de wijk

EigenWIJzebuurten (JUNIOR)

Interventie - 12 april 2015

Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeterd worden? De methode EigenWIJzebuurten richt zich op het versterken van onderling begrip tussen bewoners. En op het versterken van draagvlak voor het samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden. Bewoners vormen zelf teams die activiteiten in de buurt organiseren. Voor jongeren is er een JUNIOR versie, voor de teams is er een landelijke ondersteuningsfunctie. Trekkers van EigenWIJzenbuurtenteams geven aan dat er door de buurtactiviteiten meer contact is tussen bewoners. De activiteiten zijn laagdrempelig en worden goed bezocht. De trekkers zijn verder erg te spreken over de beschikbare ondersteuning voor de teams. Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze methode.

Ontwikkelaar: 
Trefwoorden: