Interventie

Mannen met migratieachtergrond in bus

EM Re-integratie: Diversiteit Werkt!

Interventie - 20 maart 2015

EM Re-integratie is een re-integratiebedrijf dat niet-westerse allochtonen duurzaam re-integreert. De werkwijze van EM Re-integratie kenmerkt zich onder andere door de inzet van ervaringsdeskundige medewerkers, een persoonlijke benadering en een modulaire inzet van diensten.

EM Re-integratie maakt deel uit van een integraal samenwerkingsverband, bestaande uit Joblinksen de Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen. De interventie EM Re-integratie is succesvol uitgevoerd bij niet-westerse allochtonen. Gezien de modulaire en brede aanpak kan deze werkwijze worden toepast naar alle werkzoekenden van niet-Nederlandse afkomst.

Ontwikkelaar: 
Thema: