Interventie

K!X Works

Interventie - 19 januari 2017

K!X Works helpt jonge vluchtelingen en andere nieuwkomers bij hun weg naar een opleiding, stage of baan. De jongeren worden getraind in zelfkennis en zelfreflectie evenals vaardigheden als presenteren en communiceren. Ze oriënteren zich ook op beroepen, bezoeken bedrijven en worden gekoppeld aan een coach uit het bedrijfsleven.

Praktijkervaring

In groepen van zo’n vijftien deelnemers komen jonge nieuwkomers een jaar lang bijeen en worden ze getraind in zelfkennis en –reflectie evenals vaardigheden als presenteren, netwerken en communiceren. In verschillende delen van het land hebben vluchtelingen dit programma gevolgd. Een voorbeeld is gemeente Maastricht. Jamal Chrifi (Movisie) vertelt: ‘Vijftien jongeren volgden daar de K!X Works-trainingen. En met succes! Alle vijftien vluchtelingen waren aan het eind uit de uitkering en gestart met een vervolgopleiding of stage.

Ontwikkelaar

K!X Works is een programma van Movisie en bouwt voort op de K!X-methodiek zoals die tien jaar geleden is ontwikkeld door FORUM. Het wordt gefinancierd met een subsidie uit het Asiel- en Migratiefonds (AMIF). Van deelnemende partijen (gemeenten bijvoorbeeld) wordt verwacht dat ze de kennis en de ervaring die ze opdoen met het programma borgen in hun organisatie.

Doelgroep

In eerste instantie was het programma bedoeld voor jonge statushouders, van 13 tot en met 23 jaar. Inmiddels is de leeftijdsgrens opgerekt naar 35 jaar. De context waarbinnen de jongeren worden begeleid (ISK, inburgeringstrajecten, COA, gemeenten, mbo) is nogal gevarieerd, de leeftijdsverschillen zijn daardoor groot.

Doel en aanpak

Het doel van K!X Works is dat jonge vluchtelingen zo snel mogelijk kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij. Na het volgen van het programma moeten de jongeren een betaalde baan of stage hebben of een keuze gemaakt hebben voor een vervolgopleiding.

De jongeren worden bij K!X Works een jaar lang begeleid door een (vaste) trainer van Movisie. Ze volgen trainingen die gericht zijn op empowerment en op het ontwikkelen van vaardigheden als netwerken, communiceren en presenteren. Ook krijgen ze hulp bij het opstellen van hun cv. Daarnaast bezoeken ze bedrijven uit de regio die aansluiten bij de interesse van de jongeren en worden ze gekoppeld aan een coach uit het bedrijfsleven.

Aantal werkzame elementen van K!X Works:

  • Deelnemers worden een jaar lang begeleid.
  • Er wordt gewerkt met rolmodellen (ex-vluchtelingen).
  • Er zijn veel contacten met werkgevers, bijvoorbeeld ook met Locus, een organisatie die werkgevers adviseert en ondersteunt bij het invullen van inclusief werkgeverschap.
  • K!X Works is een maatwerkprogramma, flexibel, overal inzetbaar.
  • Het persoonlijk contact met de jongeren, er wordt een band met ze opgebouwd.

Overdraagbaarheid en evaluatieonderzoek

Naar K!X Works is nog geen (evaluatie)onderzoek gedaan. Wel naar de K!X-methodiek waarop het programma is gebaseerd. De interventie K!X is in december 2015 beoordeeld als Goed Beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. De beoordelaars vinden de beschrijving van de onderbouwing erg zorgvuldig en de uitvoering is goed omschreven. De combinatie van trainingen en uitvoerende activiteiten, binnen het kader van een opleiding, maakt de interventie sterk en duurzaam. Lees meer over K!X in de databank Effectieve sociale interventies.

Meer weten?

Jamal Chrifi, projectleider K!X Works
j.chrifi@movisie.nl
06- 55440530
www.kixworks.nl
Bekijk het magazine: www.movisie.nl/doen

Thema: