Man actief is een methode om het sociaal isolement van allochtone mannen te verminderen en hun zelfrespect te vergroten. De cursus richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen met een migratieachtergrond die zich in een kwetsbare positie bevinden, met nadruk op hun rol in het gezin en de maatschappij. Parallel aan de cursus werken de mannen onder begeleiding aan het realiseren van een persoonlijk doel, gericht op actieve deelname aan de maatschappij. Volgens deelnemers geeft de cursus hen meer structuur en een betere aansluiting bij de Nederlandse maatschappij. Meer dan de helft van de deelnemers heeft na afloop het persoonlijke doel bereikt. Uit praktijkervaringen van professionals blijkt onder andere dat potentiële deelnemers het best persoonlijk benaderd kunnen worden.

De methode Man actief is verder ontwikkeld en wordt nu uitgevoerd onder de naam Gouden Mannen.

Meer informatie

Meest gelezen: 
Afbeelding rechtsboven: