Praktijkervaring

Er is al tien jaar positieve ervaring opgedaan met de PiëzoMethodiek. Het blijkt dat deelnemers veel baat hebben bij de integrale individuele benadering die is gericht op hun persoonlijke ontwikkeling. Een sprekend voorbeeld komt van Kaalibi. Hij kwam op 19-jarige leeftijd vanuit Somalië naar Nederland, en kwam in de PiëzoMethodiek terecht. ‘Eenmaal bij Piëzo begon mijn “nieuwe leven” echt. Tot dat moment kwam ik na mijn taallessen terug in mijn flat en voelde ik me eenzaam. Bij Piëzo kreeg ik taalles en werkte ik vrijwillig als gastheer. Ik kwam in contact met heel veel mensen en sloot vriendschappen. Na zes maanden zorgde Piëzo ervoor dat ik werd toegelaten tot een mbo1-opleiding. De opleiding heb ik inmiddels gehaald en heb sindsdien een betaalde baan.’

Ontwikkelaar

De PiëzoMethodiek is ontwikkeld binnen de gemeente Zoetermeer, waar deze al zo’n tien jaar wordt toegepast.

Doelgroep

De methodiek richt zich op mensen die door omstandigheden nog niet volwaardig participeren in de samenleving. Nieuwe statushouders zijn daarbij een belangrijke doelgroep.

Doel en aanpak

De PiëzoMethodiek heeft als doel het vergroten van de maatschappelijke participatie. Daarbij wordt er naar toegewerkt dat mensen zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij. Dat kan zijn door middel van het verrichten van betaald werk, het volgen van een opleiding of vrijwilligerswerk. De methodiek bestaat uit vijf fases die gezamenlijk een totaalaanpak vormen: eerste maatschappelijke activering (fase 0), deelname aan activiteiten in het PiëzoCentrum als educatieve plek (fase 1), lerend vrijwilligerswerk binnen het PiëzoCentrum (fase 2), lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties (fase 3), naar een opleiding en/of reguliere baan (fase 4). De deelnemers worden ondersteund door trajectbegeleiders.

Overdraagbaarheid en evaluatieonderzoek

Voor de uitvoering van de PiëzoMethodiek zijn verschillende materialen beschikbaar, waaronder een handboek. Ook is er een digitaal monitoringssysteem om de vorderingen van deelnemers vast te leggen. Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar de PiëzoMethodiek, maar er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar de effectiviteit ervan. De eerste resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.

Meer weten?

Stichting Piëzo, Marieke van Bijnen
www.piezomethodiek.nl
marieke@stichtingpiezo.nl

079-8887770 / 079-8885550

Meest gelezen: 
Intro: 
De PiëzoMethodiek is een aanpak ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie en heeft als doel het vergroten van hun maatschappelijke participatie door het doen van betaald werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. Op achttien Piëzo-locaties in acht gemeenten zijn inmiddels zo’n 2.500 statushouders actief.
Afbeelding rechtsboven: