Praktijkervaring

In Delfzijl worden vluchtelingen al enige tijd betrokken bij het aanbod in de omgeving. Naomi Tuhehay verzorgt bijvoorbeeld op donderdagavond zwemactiviteiten voor vluchtelingen. ‘Het is echt wel iets meer geworden dan lesgeven alleen’, zegt Tuhehay. ‘Het geeft voldoening dat ze misschien dat ene uurtje hun hoofd even vrij kunnen maken. Ze hebben altijd plezier, gillen, maken selfies en bij het weggaan omhelzen ze me.’ Sanne Bakker, programmabegeleider activering bij het azc aldaar: ‘Je ziet ze helemaal stralen en ontspannen. Alle zorgen zijn even weg. Ze lijken wel kleine kinderen, zo blij!’ Bovendien kan het sporten verdere activering op gang brengen. Een paar “sleutelfiguren” in het azc fungeren bijvoorbeeld ook als tolk en doorgeefluik. Als er iets wijzigt in het programma, dan informeren zij de sporters. Ook worden sommigen lid of vrijwilliger bij een lokale sportvereniging, leggen ze contacten met Nederlanders en ze maken kennis met onze verenigingscultuur. (bron: website Kenniscentrum Sport)

Ontwikkelaar

Het project is ontwikkeld door NOC*NSF, het COA, Right to Play (RTP) en het Kenniscentrum Sport (KCS) met hulp van subsidie van het IOC.

Doelgroep

Sport en Vluchtelingen is bedoeld voor vluchtelingen in COA-opvanglocaties.

Doel en aanpak

Het uiteindelijke doel is dat vluchtelingen zelfstandig kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat gebeurt door duurzame sportnetwerken te creëren op en rondom de opvanglocaties. Sportverenigingen organiseren sportaanbod op de locaties of bewoners nemen deel aan specifiek of regulier sportaanbod. Medewerkers van het COA maken samenwerkingsafspraken met de sportverenigingen. Bewoners van de opvanglocaties worden tevens gestimuleerd om vrijwilligerstaken bij de sportverenigingen uit te voeren, bijvoorbeeld als assistent-trainer, kantinemedewerker of door reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Centraal hierbij staan de sportmedewerkers van het COA, die – soms in samenwerking met buurtsportcoaches – sportaanbod organiseren bij sportverenigingen en vrijwilligers adviseren en begeleiden.

Overdraagbaarheid en evaluatieonderzoek

Naast een sportimpuls op locatie, worden er landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor sportmedewerkers van het COA, waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld rond het aanbieden van sport aan deze groep mensen en de samenwerking met sportverenigingen. Ook worden trainingen gegeven aan het (sport)kader van het COA, onderwijs en sportverenigingen dat het sportaanbod voor de vluchtelingen realiseert.

Kenniscentrum Sport verzorgt de monitoring en evaluatie van het project, die begin 2017 wordt afgerond. De opgedane kennis wordt verspreid via www.allesoversport.nl (zoekterm vluchtelingen). Nu al staan informatie en goede voorbeelden beschreven in artikelen. Eind 2016 wordt dit uitgebreid met een zestal filmpjes van asielzoekers en vluchtelingen, die actief sporten bij een sportvereniging of vrijwilligerswerk in de sport doen. Zij vertellen over hun ervaringen en wat de sport hen oplevert.

Meer weten?

Kenniscentrum Sport, Willie Westerhof
willie.westerhof@kcsport.nl

Lees meer op www.allesoversport.nl. Bijvoorbeeld:

Meest gelezen: 
Intro: 
Het project Sport en Vluchtelingen van NOC*NSF, COA, Right to Play (RTP) en het Kenniscentrum Sport (KCS) probeert vluchtelingen in opvanglocaties te betrekken bij het sportaanbod in de samenleving. Op COA-locaties zijn sportmedewerkers actief die als ‘spin in het web’ fungeren tussen het COA en de sportverenigingen in de omgeving. Momenteel loopt het project op zo’n twintig locaties.
Landingspagina thema: 
Afbeelding rechtsboven: