Praktijkervaring

Ahmed heeft deelgenomen aan de ToekomstAcademie en vertelt: ‘Tijdens mijn studie aan de universiteit in Syrië hoefde ik nooit te presenteren. NDC heeft mij geleerd me hoe ik dit voor een grote groep moet doen. Hiervan heb ik nu veel profijt tijdens mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht. Het geeft me zelfvertrouwen en ik durf er echt te gaan staan. Ook heb ik veel nieuwe mensen ontmoet die mij kunnen ondersteunen om mijn droom te verwezenlijken.’

Ontwikkelaar

De ToekomstAcademie is ontwikkeld door Stichting New Dutch Connections (NDC). NDC gebruikt theater, kunst en training om burgers en bedrijven te inspireren en te motiveren actief te worden in onze multiculturele en multireligieuze samenleving zodat de vreemdeling geen vreemdeling meer is en de vluchteling thuis komt en zich kan blijven ontwikkelen.

Doelgroep

NDC richt zich op jonge vluchtelingen en (ex-)asielzoekers tussen de 15 en de 30 jaar die woonachtig zijn in een azc of andere (ex-)AMV-opvanglocaties in het land. Deze jongeren zitten in een asielprocedure of hebben wel of geen status. NDC kan ook vluchtelingjongeren (tot 30 jaar) ondersteunen die in de gemeente Utrecht of Rotterdam wonen. NDC is met diverse gemeenten in gesprek om dit ook op in andere steden mogelijk te maken.

Doelen en aanpak

NDC focust met de ToekomstAcademie op de (toekomstige) economische zelfredzaamheid en participatie van jongeren die dreigen de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving te verliezen door empowering communities te ontwikkelen die in het lokale veld zijn verankerd. NDC wil met de ToekomstAcademie regionale voorzieningen opbouwen die zorg dragen voor een divers trainings- en coachingsaanbod voor (ex-)asielzoekersjongeren en vrijwilligers om isolatie en eventuele onverschilligheid van de jongeren te doorbreken en hen weer de regie in eigen hand te laten nemen. Tevens wordt er gefocust op een vervolgaanbod zoals vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken en non-conformistisch onderwijs waarbij het uitgangspunt de talenten en passies van de jongeren zijn. De ToekomstAcademie verzorgt de training Ondernemen In je Eigen Toekomst (OIET), begeleiding en training van vrijwillige coaches en maatjes, gastlessen, workshops en werkervaringsplaatsen. Hiermee probeert NDC de doorstroom naar passend vervolgonderwijs, met name mbo-onderwijs, te bespoedigen.

Overdraagbaarheid en evaluatieonderzoek

Diverse handboeken zijn op aanvraag beschikbaar, zoals het handboek voor de methodiek Ondernemen in je Eigen Toekomst en een handboek voor coaches en maatjes. NDC is momenteel samen met SE.Lab een impactmeting aan het vormgeven om de impact van haar aanbod te kunnen gaan meten.

Meer weten?

New Dutch Connections
www.newdutchconnections.nl/de-toekomstacademie
info@newdutchconnections.nl

 

Afbeelding: Newdutchconnections.nl

Meest gelezen: 
Intro: 
De ToekomstAcademie biedt voor (ex-)asielzoekers- en vluchtelingenjongeren een alternatieve vorm van ontwikkeling gericht op hun carrière. Door middel van een intensief empowermentprogramma met een wekelijkse training en begeleiding door vrijwillige coaches en maatjes, probeert men de jongeren weer de regie in eigen hand te laten nemen. Tevens kunnen de jongeren deelnemen aan diverse bedrijfs- en maatschappelijke excursies, vakmodules volgen die worden georganiseerd in samenwerking met bedrijfsleven en leermeesters (bijv. module codering i.s.m. Accenture) en worden de jongeren begeleid richting een werkervaringsplek, stage of vrijwilligerswerk. Er zijn momenteel vier ToekomstAcademies in Nederland.
Afbeelding rechtsboven: