Stories That Move - Anne Frank Stichting

Stories that Move is een gratis online tool voor onderwijs over diversiteit en discriminatie waarin korte video’s van échte verhalen en ervaringen van jongeren centraal staan. De toolbox bestaat uit vijf leerpaden met thema’s als: identiteit, discriminatie, verhalen uit het verleden, mediawijsheid en in actie komen. Leerlingen (14+) uit het voortgezet en beroepsonderwijs (alle niveaus) werken met de online toolbox Stories that Move. Zij worden aangemoedigd om actief te onderzoeken hoe zij tegenover de aangesneden onderwerpen antisemitisme, racisme en discriminatie van LHBT+ers, moslims en Roma en Sinti staan en voelen mee met de mensen die slachtoffer zijn van discriminatie. De interventie is erop gericht om antisemitisme, racisme en discriminatie onder jongeren te verminderen.  

Deze tekst is opgesteld door de interventie-eigenaar en aan de hand van de verandertheorie door KIS getoetst. Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon.

Doelgroepen van de interventie

Jongeren (14+) uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (alle niveaus).

Doel van de interventie

De interventie is erop gericht om antisemitisme, racisme en discriminatie van LHBT+ personen, moslims en Roma en Sinti onder jongeren te verminderen. De interventie vind plaats in de klas (sommige onderdelen kunnen ook thuis uitgevoerd worden als huiswerk).

Subdoel(en)

Stories that Move bestaat uit vijf leerpaden. In elk van de leerpaden staat een thema centraal dat iets te maken heeft met discriminatie.

Subdoelen Leerpad 1: Zien en zijn

  • 1a: Leerlingen kennen verschillende aspecten van hun eigen identiteit en die van de ander
  • 1b: Leerlingen weten wat het begrip vooroordelen is en hoe je hiermee om kunt gaan

Subdoel Leerpad 2: Discriminatie verkennen

  • 2a: Leerlingen weten wat de verschillende vormen van discriminatie zijn, wat het schadelijke gevolg hiervan is voor mensen en voelen mee met de mensen die hier het slachtoffer van worden.
  • 2c: Leerlingen kunnen handelingsperspectieven noemen om gediscrimineerde mensen te helpen/steunen.

Subdoel Leerpad 3: Verhalen uit het verleden

  • 3a: Leerlingen weten dat discriminatie iets van alle tijden is.
  • 3b: Leerlingen kunnen werken met historische bronnen en kunnen samen een presentatie geven.

Subdoel Leerpad 4: De media de baas zijn

  • 4a: Leerlingen kennen de media die zij en hun klasgenoten gebruiken en hoe dit hun mogelijk beïnvloedt.
  • 4b: Leerlingen kennen het concept van stereotypen, de relatie met vooroordelen en welke technieken er in propaganda worden gebruikt.

Subdoelen Leerpad 5: Kom in actie

  • 5a: Leerlingen weten hoe mensenrechten van belang zijn voor hun eigen leven.
  • 5b: Leerlingen kennen de relatie tussen mensenrechten en in actie komen.

Werkzame mechanismes

Ervaringsverhalen, inleving en empathie: leerlingen maken in de tool kennis met jongeren die vertellen over hun ervaringen met discriminatie en diversiteit. Hierdoor kunnen jongeren zich inleven in de ervaringen van andere jongeren die met discriminatie te maken hebben. Leerlingen worden uitgenodigd kritisch te reflecteren op hun eigen houding en gedachten over discriminatie.

Rolmodellen: in de video’s komen verhalen voor van jongeren die zichzelf kritisch bevragen over hun eigen vooroordelen over anderen. Hierdoor nemen leerlingen kennis van voorbeelden van leeftijdsgenoten (waarin zij zichzelf herkennen) die openlijk hun eigen houding en gedrag aangaande vooroordelen bevragen. Dit nodigt de leerling uit om ook kritisch naar diens eigen vooroordelen te kijken en zich bewust te worden van mogelijke eigen denkpatronen. 

Gedragsinterventies: leerlingen nemen kennis van vijf verhalen van jongeren die discriminatie hebben ervaren, hierna kiezen zij één persoon waar ze meer over te weten komen via bronnen en video getuigenissen. Zij gaan online in gesprek met deze persoon en worden ze uitgenodigd om te reageren op een whatsapp-gesprek waarin de persoon die gediscrimineerd is om hulp vraagt. De leerling wordt aan het denken gezet over manieren om iemand steun te bieden bij diens ervaringen met discriminatie. 

Creëren van wij gevoel: leerlingen moeten in meerdere activiteiten opzoek naar overeenkomsten tussen elkaars antwoorden over vragen als identiteit, mediagebruik, ervaringen.

Intensief samenwerken: veel van de opdrachten in de tool vergen samenwerking. Zonder samenwerking kun je niet verder. Gezien de klassen divers zijn zullen jongeren met verschillende achtergronden en ervaringen met elkaar samen moeten werken en luisteren naar elkaars ideeën en gedachten.

Verandertheorie

Bekijk het schema (deel 1) 

Bekijk het schema (deel 2) 

Evaluatie

We houden diepte-interviews met docenten om hen uit te vragen naar hun ervaringen (user experience) met het gebruiken van de tool in de  klas en reacties van leerlingen. De vragen gaan over technische aspecten, inhoudelijke aspecten en gebruikerservaringen. Op basis hiervan passen we de tool aan. Daarnaast blijkt er behoeften aan nog meer verhalen. Momenteel zijn we bezig met de toevoeging van verhalen van jongeren met een vluchtverleden. 

Onderzoek

We hebben zelf user experience onderzoek gedaan. Er is nog geen extern onderzoek gedaan naar de werking van de interventie bij jongeren (14+) zelf. De tool is wel gebaseerd op bestaande aanpakken en methodes die wetenschappelijk onderzocht zijn. Methode blended learning: scholen maken steeds meer gebruik van on- en offline leren. Stories that Move combineert de voordelen van online en offline werken met de specifieke aandacht die nodig is om leerlingen te begeleiden bij het begrijpen van ingewikkelde en gevoelige onderwerpen als identiteit, diversiteit en discriminatie. Methode visible thinking: Stories that Move gebruikt visible thinking routines om leerlingen bewust te maken van hun eigen leerproces. Deze methode is ontwikkeld door de Harvard University en wordt veel gebruikt in musea. Methode storytelling: onderzoek toont aan dat mensen zich meer aangesproken voelen door een onderwerp dat verteld wordt door iemand met wie ze zich kunnen identificeren. Verhalen van jongeren gebruiken is daarom een effectieve manier om de achtergrond en impact van hatelijke taal, uitsluiting en discriminatie met jongeren te onderzoeken.  

Ga naar het lesmateriaal