Interventies

Zoekt u een interventie voor een bepaald vraagstuk rondom integratie en diversiteit? Op deze pagina delen wij interventies die in de diverse databanken effectieve interventies rondom deze thema’s zijn opgenomen. Van alle aanpakken zijn materialen beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt. De meeste zijn onafhankelijk beoordeeld op hun kwaliteit.
Lees meer over de beoordeling en erkenning.

Filter op thema

-geen-

Het doel van Leren balanceren is vrouwelijke mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond helpen een betere balans te vinden. Zo vermindert het risico op overbelasting.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid

Man actief is een methode om het sociaal isolement van mannen te verminderen en hun zelfrespect te vergroten. De cursus richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Thema
Inclusie en toegankelijkheid

Meedoen dat doe je zelf betreft een experiment met participatiecoaches die worden ingezet bij bewoners van achterstandswijken. Kern van de interventie is individuele coaching van de bewoners met focus op participatie en werk.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Participatie, Sociale stabiliteit

My identity is een groepscursus voor niet-westerse allochtone meisjes van 13-18 jaar met dreigende psychische problemen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur en wil psychische problemen bij deze groep voorkomen.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Sociale stabiliteit

New@Home bevordert de maatschappelijke participatie en sociale integratie van jonge vluchtelingen en andere nieuwkomers tussen de 12 en 20 jaar door het bieden van een maatje. Gedurende een schooljaar wordt de nieuwkomer gekoppeld aan een maatje dat fungeert als rolmodel, sociale steun biedt en helpt bij het uitbreiden van zijn of haar sociale netwerk.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

NewBees helpt vluchtelingen bij het vinden van vrijwilligerswerk bij lokale non-profit organisaties, onder andere met behulp van een online platform. Tot nu toe (december 2016) zijn 50 asielzoekers en 15 statushouders op drie locaties geplaatst.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

Op reis langs de voorzieningen is een cursus om het stilzwijgen over opvoedingsproblemen van allochtone ouders met kinderen met een verstandelijke beperking te doorbreken.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid

Participatief Drama beoogt met diverse participatieve (drama- en theater)methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren door dialoog te creëren rondom een maatschappelijke vraag. Dit kan zowel in een workshopachtige setting als in een productiegericht traject. Participatief Drama is in Nederland nog weinig ingezet voor vluchtelingen, maar bijvoorbeeld wel voor ongedocumenteerde migranten.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

De PiëzoMethodiek is een aanpak ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie en heeft als doel het vergroten van hun maatschappelijke participatie door het doen van betaald werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. Op achttien Piëzo-locaties in acht gemeenten zijn inmiddels zo’n 2.500 statushouders actief.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

De methode Present brengt groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben. Het doel is dat meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien. Het gaat Present niet (alleen) om de geboden hulp, maar juist om de ontmoeting tussen mensen uit verschillende leefwerelden en de ervaring die vrijwilligers opdoen. Present doet dit in 71 lokale stichtingen in 125 Nederlandse gemeenten.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie