Interventies

Zoekt u een interventie voor een bepaald vraagstuk rondom integratie en diversiteit? Op deze pagina delen wij interventies die in de diverse databanken effectieve interventies rondom deze thema’s zijn opgenomen. Van alle aanpakken zijn materialen beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt. De meeste zijn onafhankelijk beoordeeld op hun kwaliteit.
Lees meer over de beoordeling en erkenning.

Filter op thema

-geen-

Het project Aan de Slag heeft als doel om asielzoekers en statushouders in de opvang te betrekken bij vrijwilligerswerk buiten het azc. Dit gebeurt door lokale samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen het COA, de vrijwilligerscentrale, de gemeente, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en vrijwilligers (waaronder nieuwkomers). Het project heeft in Nijmegen en Utrecht succesvolle resultaten opgeleverd.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

Project JA Statushouders van de gemeente Leiden heeft als doel dat statushouders van 18 jaar en ouder een opleiding volgen of werk vinden. Het project kent een integrale aanpak die bestaat uit het verstrekken van de uitkering en een intensief begeleidingstraject van vier keer 24 weken, waarin een minimale inzet van 24 uur per week van de statushouder wordt vereist.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

K!X Works helpt jonge vluchtelingen en andere nieuwkomers bij hun weg naar een opleiding, stage of baan. De jongeren worden getraind in zelfkennis en zelfreflectie evenals vaardigheden als presenteren en communiceren. Ze oriënteren zich ook op beroepen, bezoeken bedrijven en worden gekoppeld aan een coach uit het bedrijfsleven.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

LZWJK bestaat uit verschillende groeps- en individuele activiteiten waarbij de aansluiting tussen werkzoekende en werkgever centraal staat. De LZWJK-interventie is generaliseerbaar naar gemotiveerde werkzoekenden zonder relevant netwerk.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie, Participatie

New@Home bevordert de maatschappelijke participatie en sociale integratie van jonge vluchtelingen en andere nieuwkomers tussen de 12 en 20 jaar door het bieden van een maatje. Gedurende een schooljaar wordt de nieuwkomer gekoppeld aan een maatje dat fungeert als rolmodel, sociale steun biedt en helpt bij het uitbreiden van zijn of haar sociale netwerk.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

NewBees helpt vluchtelingen bij het vinden van vrijwilligerswerk bij lokale non-profit organisaties, onder andere met behulp van een online platform. Tot nu toe (december 2016) zijn 50 asielzoekers en 15 statushouders op drie locaties geplaatst.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

Participatief Drama beoogt met diverse participatieve (drama- en theater)methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren door dialoog te creëren rondom een maatschappelijke vraag. Dit kan zowel in een workshopachtige setting als in een productiegericht traject. Participatief Drama is in Nederland nog weinig ingezet voor vluchtelingen, maar bijvoorbeeld wel voor ongedocumenteerde migranten.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

De PiëzoMethodiek is een aanpak ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie en heeft als doel het vergroten van hun maatschappelijke participatie door het doen van betaald werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. Op achttien Piëzo-locaties in acht gemeenten zijn inmiddels zo’n 2.500 statushouders actief.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

De methode Present brengt groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben. Het doel is dat meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien. Het gaat Present niet (alleen) om de geboden hulp, maar juist om de ontmoeting tussen mensen uit verschillende leefwerelden en de ervaring die vrijwilligers opdoen. Present doet dit in 71 lokale stichtingen in 125 Nederlandse gemeenten.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

In het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Nederland worden vluchtelingen samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid voorbereid op werk. Momenteel nemen er meer dan 500 vluchtelingen in 29 gemeenten deel aan het project.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie