Interventies

Zoekt u een interventie voor een bepaald vraagstuk rondom integratie en diversiteit? Op deze pagina delen wij interventies die in de diverse databanken effectieve interventies rondom deze thema’s zijn opgenomen. Van alle aanpakken zijn materialen beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt. De meeste zijn onafhankelijk beoordeeld op hun kwaliteit.
Lees meer over de beoordeling en erkenning.

Filter op thema

-geen-

Doel van Hulpmix.nl is om migrantenjongeren met vragen en problemen over identiteitsontwikkeling, relaties, seksualiteit en/of hun toekomst via internet vroegtijdig en op een efficiënte wijze te bereiken, te helpen en zo nodig toe te leiden naar aanvullende of andersoortige hulpverlening, om daarmee ernstiger problematiek te voorkomen.

Thema
Sociale stabiliteit

Meedoen dat doe je zelf betreft een experiment met participatiecoaches die worden ingezet bij bewoners van achterstandswijken. Kern van de interventie is individuele coaching van de bewoners met focus op participatie en werk.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Participatie, Sociale stabiliteit

My identity is een groepscursus voor niet-westerse allochtone meisjes van 13-18 jaar met dreigende psychische problemen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur en wil psychische problemen bij deze groep voorkomen.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Sociale stabiliteit

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Sociale stabiliteit