Interventies

Zoekt u een interventie voor een bepaald vraagstuk rondom integratie en diversiteit? Op deze pagina delen wij interventies die in de diverse databanken effectieve interventies rondom deze thema’s zijn opgenomen. Van alle aanpakken zijn materialen beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt. De meeste zijn onafhankelijk beoordeeld op hun kwaliteit.
Lees meer over de beoordeling en erkenning.

Filter op thema

-geen-

EM Re-integratie is een re-integratiebedrijf dat niet-westerse allochtonen duurzaam re-integreert. De werkwijze van EM Re-integratie kenmerkt zich onder andere door de inzet van ervaringsdeskundige medewerkers, een persoonlijke benadering en een modulaire inzet van diensten.

Ontwikkelaar
Thema
Participatie

Deze methode richt zich op allochtone mannen tussen de 35 en 60 jaar, met een relatief grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Het doel is het aanleren en toepassen van assertief gedrag en daarmee de betrokkenheid bij de directe omgeving en participatie in de samenleving vergroten.

Ontwikkelaar
Thema
Participatie

Het centrale doel van Buurtreminiscentie is het verbinden van mensen op buurtniveau. Door middel van het ophalen en uitwisselen van herinneringen ontstaan nieuwe bindingen tussen buurtbewoners van alle leeftijden en herkomst.

Thema
Participatie

Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeterd worden? De methode EigenWIJzebuurten richt zich op het versterken van onderling begrip tussen bewoners.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Participatie

LZWJK bestaat uit verschillende groeps- en individuele activiteiten waarbij de aansluiting tussen werkzoekende en werkgever centraal staat. De LZWJK-interventie is generaliseerbaar naar gemotiveerde werkzoekenden zonder relevant netwerk.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie, Participatie

Meedoen dat doe je zelf betreft een experiment met participatiecoaches die worden ingezet bij bewoners van achterstandswijken. Kern van de interventie is individuele coaching van de bewoners met focus op participatie en werk.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Participatie, Sociale stabiliteit

Het voorlichtingsprogramma is gericht op migranten en vluchtelingen vanaf 50 jaar. Doel is hen te ondersteunen bij actief en zelfstandig ouder worden, waarbij zij eigen keuzes maken en bewust nadenken over hun behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie, Participatie

Wijktheater zet cultuurparticipatie als middel in om bewoners in 'krachtwijken' te empoweren en verandering in gedrag of opvattingen te stimuleren. Gedurende een jaar werken wijkbewoners onder begeleiding van een regisseur aan een theaterproductie die zij vervolgens ook zelf opvoeren.

Ontwikkelaar
Thema
Participatie

Het Woonatelier is een methode om vooral allochtone groepen te betrekken in discussies en besluiten rondom wijkverbetering. In een Woonatelier praten bewoners in circa tien bijeenkomsten over hun wensen voor hun buurt of wijk.

Ontwikkelaar
Thema
Participatie