Vast onderdeel van het KIS-jaarbericht vormt het 'bericht aan de minister' van de hand van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van Verwey-Jonker Instituut en woordvoerder van KIS. Hierin kijkt hij namens KIS niet alleen terug, maar ook vooral naar het nu én naar de toekomst. In het essay Geven, ontvangen, teruggeven houdt Boutellier een pleidooi voor beleid in termen van wederkerigheid. Lees ook de verkorte versie in zijn blog.