Jaarbericht 2016

2016 is het tweede jaar dat Kennisplatform Integratie & Samenleving actief was met onderzoek, advies, praktische tips en instrumenten rond integratie en diversiteit. In dit jaarbericht presenteren we onze uiteenlopende activiteiten van het afgelopen jaar.

 

Vast onderdeel van het KIS-jaarbericht vormt het 'bericht aan de minister' van de hand van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van Verwey-Jonker Instituut en woordvoerder van KIS. Hierin kijkt hij namens KIS niet alleen terug, maar ook vooral naar het nu én naar de toekomst. In het essay Geven, ontvangen, teruggeven houdt Boutellier een pleidooi voor beleid in termen van wederkerigheid. Lees ook de verkorte versie in zijn blog.