KIS community

In de KIS community worden praktijkdeskundigen, beleidsmakers en professionals rond concrete thema’s op het gebied van integratie en inclusie bij elkaar gebracht.

Ga terug naar Over ons

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving tegen de achtergrond van de grote diversiteit in de etnische samenstelling van de bevolking door het doen van onderzoek, het agenderen van vraagstukken en het leveren van praktische producten en ondersteuning. Dat doet KIS samen met praktijkdeskundigen, beleidsmakers en professionals. In de KIS community worden zij rond concrete thema’s op het gebied van integratie en inclusie bij elkaar gebracht. Met inzet van hun kennis en ervaring uit praktijk en onderzoek wordt ingezet op concrete implementatie.

KIS members zijn ervaren en getalenteerde (praktijk)deskundigen die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken waarbij zij hun speciale expertise op het gebied van inclusie, integratie en samenleven willen inzetten. Het gaat om beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen, en uitvoerende professionals die zich op dit gebied onderscheiden hebben.

Terugblik bijeenkomsten

Wie kan KIS member worden?

KIS members zijn ervaren en getalenteerde (praktijk)deskundigen die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken waarbij zij hun speciale expertise op het gebied van inclusie, integratie en samenleven willen inzetten. Het gaat om beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen, en uitvoerende professionals die zich op dit gebied onderscheiden hebben.

Kandidaat KIS members kunnen gemotiveerd worden voorgedragen. KIS beslist hierover. Met het KIS membership krijg je erkenning van jouw expertise, goede PR voor jou als deelnemer en de organisatie waar je werkt.

Wat betekent het om KIS member te zijn?

Het KIS membership levert je een netwerk met mensen uit heel verschillende kringen op die in gezamenlijke verbondenheid meer impact kunnen genereren. Je staat vooraan in de ontwikkeling en blijft elkaar inspireren en uitdagen. Het is een investering in kennis en lerende praktijken, netwerken en persoonlijke ontwikkeling.

Als KIS member word je gepresenteerd als deskundige op door jou zelf aan te geven thema’s, al dan niet vergezeld van bijvoorbeeld concrete projectervaring. Zo vinden de members van de KIS community elkaar om hun kennis en ervaring te delen rond concrete activiteiten en impact te generen.

Het KIS membership ga je voor twee jaar aan en kan steeds met een volgende twee jaar verlengd worden.

Hoe ondersteunt KIS de community?

KIS ondersteunt de KIS members met inhoudelijke kennis, draagt zorg voor intervisie tussen de KIS members, vervult een vraagbaakfunctie op inhoud en leerproces en ondersteunt bij het organiseren van effectieve leer- en ontwikkeltrajecten in gemeenten. Daarnaast zorgt KIS ervoor dat nieuwe kennis die door en tussen de KIS members wordt ontwikkeld en uitgewisseld toegankelijk wordt gemaakt.

Meer informatie?Neem contact op met:

Annemarie van Hinsberg

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892114
Afbeelding