Mercedes Zandwijken

Mercedes Zandwijken werkt als oprichter van de stichting Keti Koti (Dialoog) Tafel aan het versterken van de dialoog in de samenleving over de erfenis van het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Dit door middel van het oprichten en trainen van Keti Koti Tafel Collectieven, verspreid over het land die op hun beurt Keti Koti Tafels organiseren in hun eigen stad. De stichting Keti Koti Tafel is inmiddels meerdere malen uitgenodigd om Keti Koti dialoogtafels uit te voeren in de Verenigde Staten en Duitsland.

De rode draad in haar loopbaan is gericht op het versterken van de positie van gemarginaliseerde groepen. In 2005 kwam in haar manier van werken een grote kentering. Zandwijken realiseerde zich dat het opzetten en activeren van excellente netwerken, ten dienste van het versterken van de sociale samenhang, naast het ondersteunen van de empowerment van grassroot-organisaties een belangrijke toegevoegde waarde heeft.

Mercedes' innovatieve manier van werken in combinatie met haar daad- en doorzettingskracht en het vermogen om steeds de juiste personen te identificeren en te activeren om mee samen te werken aan verandering, heeft geleid tot diverse best practices binnen het sociale domein.

In het kort

Functie: Directeur
Werkgever: Stichting Keti Koti tafel
Kernwoorden: Samenlevingstherapeut, community activist