Trefwoorden

Movisie (voorheen NIZW)

vluchtelingen asielzoekers

Filter op thema

Interventie - 10 maart 2015

Het centrale doel van Buurtreminiscentie is het verbinden van mensen op buurtniveau. Door middel van het ophalen en uitwisselen van herinneringen ontstaan nieuwe bindingen tussen buurtbewoners van alle leeftijden en herkomst.