Trefwoorden

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)

Mannen met migratieachtergrond in bus

Filter op thema

Interventie - 11 april 2015

AMWAHT richt zich op het vergroten van het zelfsturend vermogen van allochtone mantelzorgers. Tijdens de opleiding werken zij aan hun eigen ontwikkeling, lopen stage en leren zelf lotgenotengroepen opzetten en begeleiden.