Onze projecten

Dit doet Kennisplatform Integratie & Samenleving in 2015, 2016 en 2017.

18 september 2017

Veel van de vluchtelingen die recent een verblijfstatus hebben gekregen, zijn jonge, alleenstaande Syriërs en Eritreeërs. Deze jongeren hebben veel mogelijkheden om door scholing kans te maken op werk en een toekomst in Nederland. De praktijk valt tegen: veel van hen volgen geen opleiding en raken geïsoleerd. KIS onderzoekt hoe gemeenten en onderwijsinstellingen deze vluchtelingen kunnen helpen om onderwijs te volgen.

7 september 2017

In diverse onderzoeken zien we orthodox religieuze waarden die ‘schuren’ met meer algemene, breed gedragen waarden in de samenleving. Vooral op scholen en op de werkvloer kan dit spanningen opleveren. KIS onderzoekt welke waarden vooral voor frictie zorgen. Hoe kan men hier in de praktijk van onderwijs en werk mee omgaan?

5 september 2017

In het maatschappelijk debat over integratie en migratie ligt de nadruk steeds meer op extremen: zwart versus wit, links versus rechts. Uit lopend onderzoek van KIS blijkt echter dat een grote meerderheid van de bevolking genuanceerd denkt over integratie en migratie. Deze groep wordt ook wel het ‘redelijke midden’ genoemd. KIS brengt in beeld welke interventies werken om dit ‘redelijke midden’ veerkrachtig te maken tegen ontwrichtende polarisatie. 

24 april 2017

Mbo-studenten met een migratiechtergrond hebben meer moeite om stages te vinden dan hun medestudenten, blijkt uit eerder onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het zoekproces duurt langer en sollicitatiebrieven blijven vaker onbeantwoord. In het project Gelijke kansen op gelijke stages onderzoeken we een methode die in potentie discriminatie op de stagemarkt tegengaat: het junior praktijkopleider (JPO) project.

15 maart 2017

Met de transitiearena beoogt het Kennisplatform Integratie & Samenleving om vraagstukken rond diversiteit in organisaties op een vernieuwende manier op te lossen. Een transitiearena is een serie bijeenkomsten, waarin een organisatie, samen met belangrijke partners en klanten zoekt naar wegen om nog beter in te spelen op de diversiteit onder de klanten en het personeel.

15 maart 2017

We onderzoeken hoe de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers kan worden vergroot. Ook leggen we de vraag onder het vergrootglas wat de bijdrage hieraan is van nieuwkomers zelf, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. En onderzoeken we de rol van de gemeenten en gaan we op zoek naar geschikte instrumenten.

15 maart 2017

Voor de arbeidstoeleiding van vluchtelingen zijn nog weinig beproefde en overdraagbare methoden. Wat werkt voor hen? Daar is nog weinig over bekend.  In dit project onderzoeken we de werking van werkend leren: de inzet van stages, lerend vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen door maatschappelijke organisaties - voor vluchtelingen als opstap naar betaald werk.

12 januari 2017

In 2016 publiceerden we vier onderzoeksrapporten over wat wel en niet werkt bij het verminderen van discriminatie op etniciteit, religie en huidskleur. Hieruit zijn concrete tips naar voren gekomen. In 2017 verspreiden we deze kennis verder onder interventie-ontwikkelaars en helpen we gemeenten bij het voeren van een effectief antidiscriminatiebeleid.

17 februari 2016

Jongeren met een migrantenachtergrond zijn relatief vaak werkloos. Als verklaring worden tal van factoren genoemd, uiteenlopend van een gebrek aan vaardigheden en netwerk tot discriminatie op de arbeidsmarkt. In de afgelopen decennia zijn verschillende aanpakken ontwikkeld en toegepast. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van die aanpakken.

15 februari 2016

Migrantengezinnen worden al langere tijd moeilijk bereikt door preventieve voorzieningen voor ouders en jeugd. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de lokale zorg voor jeugd. Wij vragen migrantengezinnen of ze sindsdien verschil merken.