Overheidsbeleid

Mannen met migratieachtergrond in bus

Agenda Integratie van minister Asscher

Overheidsbeleid - 19 maart 2015

Het Jaarrapport Integratie 2012 en het rapport Dichter bij elkaar? laten zien dat er nog altijd grote integratieopgaven liggen. De sociaal-culturele afstand tussen groepen in de samenleving is op verschillende aspecten niet kleiner geworden.

Inzet van het kabinet zal de komende jaren gericht zijn op de volgende drie kernthema’s: Meedoen en zelfredzaam zijn; Grenzen stellen en opvoeden; Omgaan met elkaar en verinnerlijken van waarden.

Jaar

2013

Trefwoord: