Overheidsbeleid

vluchtelingen asielzoekers

Kamerbrief Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Overheidsbeleid - 3 april 2015

Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, ingegeven door vooroordelen. Het kabinet start daarom een voorlichtingscampagne. Ook juicht het de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties toe voor een divers personeelsbeleid.

De overheid pakt ook werkgevers die bewust discrimineren hard aan. Zo wordt gestart met ‘naming en shaming’ van bedrijven die discrimineren. Ook moet de politie voortaan alle aangiftes van discriminatie oppakken en doet de rijksoverheid vanaf 2015 geen zaken meer met bedrijven die veroordeeld zijn wegens discriminatie. Lopende contracten worden verbroken. Dit staat in een actieplan tegen discriminatie dat minister Asscher mede namens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer stuurt.

Jaar

2014

Trefwoord: