Overheidsbeleid

vluchtelingen asielzoekers

Kamerbrief afbouw FORUM en inrichting kennisfunctie op het beleidsterrein integratie

Overheidsbeleid - 3 maart 2015

Het instituut voor multiculturele vraagstukken FORUM krijgt vanaf 1 januari 2015 geen subsidie meer van de overheid. Dat schrijft minister Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

'Mijn ministerie is in gesprek met FORUM over de consequenties van het beëindigen van de subsidie per 1 januari aanstaande, onder andere om afspraken te maken over een verantwoorde afbouw van de organisatie zowel op inhoud als ten aanzien van het personeel', aldus Asscher. De komende periode wordt gewerkt aan de opbouw van de nieuwe kennisfunctie.

Jaar

2014

Trefwoord: