Overheidsbeleid

diversiteit in de wijk

Kamerbrief Agenda Integratie

Overheidsbeleid - 19 maart 2015

Wie er voor kiest om in Nederland een toekomst op te bouwen, moet zich richten op de Nederlandse samenleving en waarden die hier gelden. Dat is het uitgangspunt van de Agenda Integratie 2013. In deze begeleidende kamerbrief licht minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de agenda toe.

 Een citaat uit de Kamerbrief: 'Nederland is meer dan de som van alle burgers. Dit kabinet wil bijdragen aan een land waarin wij normaal met elkaar omgaan en samen trots zijn op onze gedeelde Nederlandse identiteit. Een land waarin talent, van wie dan ook, wordt ontdekt en beloond, en waarin afkomst niets meer of minder dan iemands achtergrond is.'

Jaar

2013

Trefwoord: