Overheidsbeleid

diversiteit in de wijk

Kamerbrief Invulling transformatie kennisfunctie integratievraagstukken

Overheidsbeleid - 3 april 2015

In deze Kamerbrief licht minister Asscher (SZW) de voorgenomen inrichting van de nieuwe kennisfunctie voor integratiestukken vanaf 1 januari 2015 toe.

Een citaat uit de Kamerbrief: 'Door de combinatie van het meer wetenschappelijke profiel van het Verwey-Jonker Instituut en het praktijkgerichte profiel van Movisie kan een breed palet van producten worden geleverd, van (effectiviteits)onderzoeken en methodiekontwikkeling tot praktische handvatten voor bijvoorbeeld gemeenten.'