Overheidsbeleid

vluchtelingen asielzoekers

Kamerbrief Voortgang Agenda Integratie 2014

Overheidsbeleid - 19 maart 2015

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Agenda Integratie over het afgelopen jaar.

Een citaat uit de brief: 'Integratiedoelen zijn niet vanuit de overheid met wetten af te dwingen. De overheid kan kaders stellen of initiatieven mogelijk maken, maar de sleutel voor integratie ligt in de samenleving zelf. Mensen moeten de kans krijgen om mee te doen en hier ook actieve bereidheid toe tonen. Het is nodig dat mensen ten opzichte van elkaar niet onverschillig zijn maar het gesprek aangaan. De opgave is om als samenleving de verantwoordelijkheid te nemen dat mensen met verschillende zienswijzen en oriëntaties zich in Nederland gekend en gerespecteerd weten.'

Jaar

2014

Trefwoord: