Overheidsbeleid

vluchtelingen asielzoekers

Subsidieregeling voor Roma- en Sinti-projecten

Overheidsbeleid - 10 juli 2015

Het ministerie van VWS stelt sinds 2015 jaarlijks 500.000 euro beschikbaar voor subsidies voor projecten en activiteiten voor Sinti en Roma. Voor 2015 zijn de sluitingsdata voor het indienen van projecten 1 juni en 15 september. Vanaf 2016 is er één sluitingsdatum per jaar: 1 mei. In 2017 wordt de regeling tussentijds geëvalueerd.

De rode draad is dat er wordt geïnvesteerd in een betere toekomst voor de Roma- en Sinti-kinderen. Het gaat om het vergroten van hun kansen in de Nederlandse samenleving, in het onderwijs en op de werkvloer. Maar ook over kennisoverdracht: over de eigen cultuur, de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog en het tegengaan van vooroordelen.

De regeling staat volledig beschreven in het Beleidskader voor de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland. Er is door VWS ook een brochure uitgegeven waarin de regeling op toegankelijke wijze wordt uitgelegd en toegelicht.

Trefwoorden: