NewBees

NewBees helpt vluchtelingen bij het vinden van vrijwilligerswerk bij lokale non-profit organisaties, onder andere met behulp van een online platform. Tot nu toe (december 2016) zijn 50 asielzoekers en 15 statushouders op drie locaties geplaatst.

ToekomstAcademie

De ToekomstAcademie biedt voor (ex-)asielzoekers- en vluchtelingenjongeren een alternatieve vorm van ontwikkeling gericht op hun carrière. Door middel van een intensief empowermentprogramma met een wekelijkse training en begeleiding door vrijwillige coaches en maatjes, probeert men de jongeren weer de regie in eigen hand te laten nemen. Er zijn vier ToekomstAcademies in Nederland.

Participatief Drama

Participatief Drama beoogt met diverse participatieve (drama- en theater)methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren door dialoog te creëren rondom een maatschappelijke vraag. Dit kan zowel in een workshopachtige setting als in een productiegericht traject. Participatief Drama is in Nederland nog weinig ingezet voor vluchtelingen, maar bijvoorbeeld wel voor ongedocumenteerde migranten.

Sport en Vluchtelingen

Het project Sport en Vluchtelingen van NOC*NSF, COA, Right to Play en het Kenniscentrum Sport probeert vluchtelingen in opvanglocaties te betrekken bij het sportaanbod in de samenleving. Op COA-locaties zijn sportmedewerkers actief, die als ‘spin in het web’ fungeren tussen het COA en de sportverenigingen in de omgeving. Momenteel loopt het project op zo’n twintig locaties.

Project VIP

In het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Nederland worden vluchtelingen samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid voorbereid op werk. Momenteel nemen er meer dan 500 vluchtelingen in 29 gemeenten deel aan het project.

JA Statushouders

Project JA Statushouders van de gemeente Leiden heeft als doel dat statushouders van 18 jaar en ouder een opleiding volgen of werk vinden. Het project kent een integrale aanpak die bestaat uit het verstrekken van de uitkering en een intensief begeleidingstraject van vier keer 24 weken, waarin een minimale inzet van 24 uur per week van de statushouder wordt vereist.

Aan de slag

Het project Aan de Slag heeft als doel om asielzoekers en statushouders in de opvang te betrekken bij vrijwilligerswerk buiten het azc. Dit gebeurt door lokale samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen het COA, de vrijwilligerscentrale, de gemeente, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en vrijwilligers (waaronder nieuwkomers). Het project heeft in Nijmegen en Utrecht succesvolle resultaten opgeleverd.

New@Home

New@Home bevordert de maatschappelijke participatie en sociale integratie van jonge vluchtelingen en andere nieuwkomers tussen de 12 en 20 jaar door het bieden van een maatje. Gedurende een schooljaar wordt de nieuwkomer gekoppeld aan een maatje dat fungeert als rolmodel, sociale steun biedt en helpt bij het uitbreiden van zijn of haar sociale netwerk.

PiëzoMethodiek

De PiëzoMethodiek is een aanpak ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie en heeft als doel het vergroten van hun maatschappelijke participatie door het doen van betaald werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. Op achttien Piëzo-locaties in acht gemeenten zijn inmiddels zo’n 2.500 statushouders actief.

Resto VanHarte

Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en wil eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht brengen en bestrijden. Door mensen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken en eten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan een leefbare gemeenschap. Er waren in 2016 meer dan 40 Resto’s in 22 steden verspreid door Nederland. Veel van deze locaties zetten zich actief in voor asielzoekers en vluchtelingen die zich in een buurt hebben gevestigd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Ontmoeten