Praktijkvoorbeeld

Mannen met migratieachtergrond in bus

De Buurtvaders

Marokkaans buurtvaderproject Al Wasl

Praktijkvoorbeeld - 25 maart 2015

Het buurtvaderproject Al-Wasl werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Laak (Den Haag) en van de communicatie met en tussen buurtbewoners. Het project vormt een brugfunctie vormen tussen ouders en (hun) jongeren en motiveert jongeren om te werken aan een goed toekomstperspectief.

Het project De Buurtvaders - Al Wasl (betekent contact/bemiddeling) is een initiatief van het vadercentrum Adam in Laak in Den Haag. Door in groepsverband op te treden, is voor de wijkbewoners duidelijk dat de buurtvaders in de wijk lopen om de leefbaarheid en veiligheid te stimuleren. De buurtvaders zijn consequent elke avond in het stadsdeel Laak aanwezig.