Praktijkvoorbeeld

diversiteit in de wijk

Onderwijsondersteuning voor Roma kinderen gemeente Utrecht

Succesvol Roma kinderen begeleiden naar primair en voortgezet onderwijs

Praktijkvoorbeeld - 6 oktober 2016

Hoe kun je op succesvolle wijze de deelname van Roma kinderen aan het primair en voortgezet onderwijs bevorderen. OWR Utrecht (Onderwijsondersteuning voor kinderen van woonwagenbewoners, Roma  Utrecht) doet dat al bijna veertig jaar door warme contacten aan te gaan met Roma families in Utrecht, vertrouwen te winnen en de ouders van de kinderen te overtuigen van het belang van onderwijs.
 

Wat levert Ondersteuning voor Roma kinderen op?

In de gemeente Utrecht gaat anno 2016 meer dan 50% van de Roma kinderen tussen 2 en 4 naar de voorschoolse opvang en alle Roma kinderen naar het primair-en voortgezet onderwijs.

Hoe werkt het project?

Begeleiders van OWR Utrecht hebben al sinds de jaren 80 geïnvesteerd in het leggen van goede contacten met Roma families in de stad Utrecht, met als uitgangspunt  positieverbetering voor de Roma door een goede schoolloopbaan voor de kinderen. Zij gaan op huisbezoek, maken kennis met ouders, grootouders, familieleden, beantwoorden vragen en benadrukken het belang van onderwijs voor de toekomst van de kinderen. Zij hebben ook contact met de scholen en zijn beschikbaar voor vragen vanuit scholen. Als er behoefte is aan tussentijds overleg, dreigende schooluitval, worden zij ook ingeschakeld en gaan dan weer op huisbezoek of ondernemen acties die zij nodig achten. Ook is het OWR nauw betrokken bij de keuze voor het voortgezet onderwijs.

Wat zijn de succesfactoren?

Absolute succesfactor is vanuit een preventieve invalshoek, het aangaan van langdurige contacten met Roma families. Door deze insteek ontstaat een basis van samenwerking die bestand is tegen teleurstellingen en conflicten. Voor Roma is het belangrijk om samen te werken met mensen die ervaring hebben en/of  affiniteit met deze groep. Succesfactor is denken in kleine stapjes. Denken in mogelijkheden. Niet opgeven bij complexe situaties. Niet loslaten bij successen vanwege kans op terugval.

Met wie wordt samengewerkt?

Er wordt samengewerkt met ouders en scholen. Bij problemen omtrent de schoolgang nemen ouders, scholen of leerplicht  met OWR contact op. Indien nodig meldt de school het verzuim bij leerplicht. Als het gezin hulp nodig heeft kan OWR een brug slaan naar het buurtteam, leerplicht, politie, en E.O.G. (ernstig overlast gevende gezinnen).

Webadres Onderwijsondersteuning voor Roma kinderen gemeente Utrecht

http://www.u-centraal.nl/jeugd-en-gezin/owr/

Uitvoerende organisaties

U Centraal / OWR Utrecht
Utrecht
T 030 236 17 17
E info@owr-utrecht.nl
http://www.u-centraal.nl/jeugd-en-gezin/owr/

Contactpersonen

Marga Veenstra, Tel 06-20 80 15 36, m.veenstra@owr-utrecht.nl
André van Velzen, Tel 06-12 09 42 17, a.vanvelzen@owr-utrecht.nl

Trefwoord: