Praktijkvoorbeeld

vluchtelingen asielzoekers

Vertrouwen op eigen kunnen

Praktijkvoorbeeld - 25 maart 2015

Vertrouwen op eigen kunnen is een project dat vluchtelingenjongeren een steuntje in de rug wil geven en hen weerbaarder wil maken. Het doel is dat deze jongeren hun draai vinden in Nederland en tegelijkertijd voorkomt dat zij in een negatieve spiraal terecht komen.

Het project Vertrouwen op eigen kunnen helpt vluchtelingenjongeren om hun dromen en ambities te realiseren. Door het verschil in cultuur tussen de Nederlandse samenleving enerzijds en de landen van herkomst anderzijds, is het voor een aantal vluchtelingenjongeren lastig om zich te redden in de complexe Nederlandse samenleving.