Filter op thema

11 mei 2015

Vijf allochtone vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn getraind om signalen en knelpunten te achterhalen bij andere jonge allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen in de stad Utrecht.

25 maart 2015

Vertrouwen op eigen kunnen is een project dat vluchtelingenjongeren een steuntje in de rug wil geven en hen weerbaarder wil maken.

25 maart 2015

Veilige Haven Oost biedt een luisterend oor, informatie, advies, en hulp aan (allochtone) jongeren met LHBT-gevoelens  die zich onveilig voelen. De hulp is anoniem, gratis, en vertrouwelijk.