Filter op thema

6 oktober 2016

Hoe kun je op succesvolle wijze de deelname van Roma kinderen aan het primair en voortgezet onderwijs bevorderen. OWR Utrecht (Onderwijsondersteuning voor kinderen van woonwagenbewoners, Roma  Utrecht) doet dat al bijna veertig jaar door warme contacten aan te gaan met Roma families in Utrecht, vertrouwen te winnen en de ouders van de kinderen te overtuigen van het belang van onderwijs.

11 mei 2015

Vijf allochtone vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn getraind om signalen en knelpunten te achterhalen bij andere jonge allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen in de stad Utrecht.

25 maart 2015

Het AndU Meidenproject is een maatjesproject en richt zich op allochtone meiden tussen de 12 en 18 jaar. De deelnemende meiden krijgen geen steun vanuit huis en kampen met lichte psychische problemen.

25 maart 2015

Taboes doorbreken om huiselijk geweld bespreekbaar te maken en daarmee een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Dat is het doel van dit project van stichting Welsaen en stichting BVO.

25 maart 2015

Ook in Nederland wonen vrouwen die bijna niet buitenshuis komen. Deze zogenoemde verborgen vrouwen leven in een maatschappelijk isolement. Vaak zijn dit migrantenvrouwen zonder opleiding en uit een traditioneel milieu.

25 maart 2015

Diamant is een training ontwikkeld voor jongeren van 15 tot 23 jaar die opgroeien in verschillende culturen en worstelen met de vraag 'waar hoor ik bij?'.