Project

vluchtelingen asielzoekers

Diversiteit in de transitiearena

Met de transitiearena beoogt het Kennisplatform Integratie & Samenleving om vraagstukken rond diversiteit in organisaties op een vernieuwende manier op te lossen. Een transitiearena is een serie bijeenkomsten, waarin een organisatie, samen met belangrijke partners en klanten zoekt naar wegen om nog beter in te spelen op de diversiteit onder de klanten en het personeel.

Dit project is afgerond. Lees de resultaten in de publicatie Diversiteitsbeleid: hoe ontwikkel je urgentiebesef?

 

Door experimenten uit te wisselen en te volgen, vraagstukken te delen en te bespreken, kijken we vooruit. Hierbij ligt de nadruk op wat wél werkt en focussen we op waar motivatie voor verandering is. Het bijeenbrengen van verschillende perspectieven staat daarbij centraal. Met de transitiearena’s willen we het begin van het veranderproces stimuleren en voeden, waarna de deelnemende partijen zelf dit proces verder vormgeven.

Transitiearena's

We doen een voorverkenning van de stand van zaken rondom diversiteit in verschillende sectoren: o.a. de ggz, gehandicaptenzorg, decentrale overheden, onderwijs, arbeidsbemiddeling, zorg, welzijn en jeugdwerk, ouderenzorg en justitie. We maken ‘een foto’ om te zien hoe het nu is gesteld met de diversiteit. Daarbij kijken we ook naar welke inspanningen rond diversiteit zijn gedaan en wat de belangrijkste belemmeringen en uitdagingen hierbij zijn. Voor dit project kiezen we vervolgens in overleg met het ministerie van SZW twee sectoren waarmee we in 2017 aan de slag gaan in de transitiearena’s.

Resultaten

  • Een verkenning die inzicht geeft in de stand van zaken rond diversiteit en toegankelijkheid in diverse sectoren.
  • Voor de deelnemers in twee sectoren: inspiratie om met hernieuwde energie te gaan werken aan diversiteit in de eigen instellingen en concrete ideeën hiervoor.
  • Een netwerk van diverse actoren die elkaar weten te vinden om hun inzet te doen slagen.
  • Een beschrijving met werkzame elementen voor de methode interculturele transitiearena. 
Trefwoord: 

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873
  j.elferink@movisie.nl
  06-55440640