Project

diversiteit in de wijk

Een brug tussen formele en informele jeugdvoorzieningen

Migrantengezinnen zoeken bij opvoedingsvragen vaak steun bij de informele hulpverlening, omdat bepaalde onderwerpen met hen gemakkelijker bespreekbaar zijn. De reguliere hulpverlening heeft echter ook een onmisbaar aanbod voor deze gezinnen. Hoe slaan we een brug tussen beide typen aanbod?

 

Eigen initiatieven op het gebied van opvoeding, educatie en zorg voor de jeugd ontstaan vaak als vrijwilligersproject. Soms professionaliseren ze na verloop van tijd. In 2015 gingen we na welke functies de informele en reguliere (formele) ondersteuners hebben en hoe zij duurzaam kunnen samenwerken. Dit onderzoek laat zien dat er wezenlijke verschillen zijn tussen informele en formele werkers die ouders en kinderen ondersteunen. Maar dat er in praktijk ook vele dwarsverbanden mogelijk zijn, die de hulp door beiden kunnen versterken. Tegelijkertijd is duidelijk dat de afstand tussen enerzijds de gezinnen en de eigen voorzieningen en anderzijds de reguliere voorzieningen soms nog groot is.

In 2016 zijn we verder gegaan met het ontwikkelen van handvatten waarmee gemeenten, professionals en vrijwilligers kunnen bouwen aan constructieve samenwerking in de wijk. Zodat geprofiteerd wordt van de sterke punten van beide voorzieningen. Die samenwerking versterkt de laagdrempelige steun aan gezinnen en past uitstekend in de huidige opdracht van gemeenten.

Toolkit

We bouwen voort op het project formele en informele opvoedondersteuning uit 2015. In die meerdaagse onderzoekswerkplaats werkten vertegenwoordigers van het reguliere (formele) aanbod vanuit verschillende gemeenten onder begeleiding van onderzoekers intensief samen met eigen initiatieven uit migrantengemeenschappen uit diezelfde gemeenten. Dit resulteerde in concrete aanbevelingen voor verduurzaming van de samenwerking. In 2016 ontwikkelen we de instrumenten door naar een toolkit, toe te passen door gemeenten, formele of informele organisaties, bij het stevig neerzetten van hun samenwerking. De instrumenten worden uitgeprobeerd in twee bijeenkomsten. Bij de toolkit hoort ook een drietal brochures die uitleggen waarom de toolkit van belang kan zijn om te gebruiken en hoe deze te gebruiken. De toolkit verschijnt in het voorjaar van 2017.

Thema: