Project

Nederlandse samenleving

Ervaringen van migrantengezinnen met wijkteams jeugd

Migrantengezinnen worden al langere tijd moeilijk bereikt door preventieve voorzieningen voor ouders en jeugd. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de lokale zorg voor jeugd. Wij vragen migrantengezinnen of ze sindsdien verschil merken.

Sinds begin 2015 geven gemeenten lokaal de zorg voor jeugd vorm, met veel nadruk op preventie en eigen kracht van gezinnen. In veel gemeenten is de zorg ingericht via wijkteams (al dan niet met een focus op jeugd). In het project Versterken eigen kracht migrantengezinnen bekijken we of deze wijkteams de gezinnen met een migrantenachtergrond nu wel goed bereiken. En hoe ze daaraan werken. In dit project zijn we juist geïnteresseerd in de ervaringen van de gezinnen zelf. Weten ze het preventieve aanbod beter te vinden? Wat heeft daarbij geholpen? Wat voor indruk krijgen ze van de hulp? Wat werkt goed in hun ogen, wat kan beter?

We bundelen deze kennis en leggen die voor aan beleidsambtenaren, uitvoeringsorganisaties en (vertegenwoordigers van) ouders en jeugdigen zelf. Gezamenlijk zoeken we naar manieren om mogelijke verbeteringen in de werkwijze van wijkteams jeugd op te sporen. Het project levert dus praktisch toepasbare kennis op voor wijkteams in multi-etnische omgevingen en beleidsmakers in gemeenten met een multi-etnische populatie. Ook creëert het randvoorwaarden, methoden en middelen voor het adequaat bereiken en ondersteunen van migrantengezinnen.

Oproep!
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Meld u aan voor de nieuwsbrief.
Thema: 
Trefwoorden: