Project

diversiteit in de wijk

Hoe bevorder je de financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers in de gemeente?

We onderzoeken hoe de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers kan worden vergroot. Ook leggen we de vraag onder het vergrootglas wat de bijdrage hieraan is van nieuwkomers zelf, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. En onderzoeken we de rol van de gemeenten en gaan we op zoek naar geschikte instrumenten.

 

In vier gemeenten brengen we vervolgens in beeld wat het bestaande aanbod in de gemeente is om de zelfredzaamheid van nieuwkomers te bevorderen. We beschrijven de inhoud van het aanbod en de context en randvoorwaarden van dit aanbod. We leggen daarnaast lacunes bloot en inventariseren waar betrokkenen behoefte aan hebben.

Resultaat

Het project leidt tot een heldere analyse van de aard van belemmeringen bij de financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers. Daarnaast leidt het tot een duidelijk overzicht van persona voor de ontwikkeling van een ondersteuningsaanbod en beleid.

Verder levert het een inventarisatie op van kansrijke instrumenten. Daarmee kunnen gemeenten en hun partners de financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers bevorderen. Deze inventarisatie bevat ook op tips en adviezen die voortvloeien uit de implementatie van beleid die 4 gemeenten al voeren.

Thema: 

Contactpersoon

  mdegruijter@verwey-jonker.nl
  030-2303260
  b.avric@movisie.nl
  06-55440640