Project

Mannen met migratieachtergrond in bus

Kennis verspreiden over het verminderen van discriminatie

In 2016 publiceerden we vier onderzoeksrapporten over wat wel en niet werkt bij het verminderen van discriminatie op etniciteit, religie en huidskleur. Hieruit zijn concrete tips naar voren gekomen. In 2017 verspreiden we deze kennis verder onder interventie-ontwikkelaars en helpen we gemeenten bij het voeren van een effectief antidiscriminatiebeleid.

Uit een inventarisatie onder gemeenten blijkt dat gemeenten niet altijd welke welke interventies er zijn en manieren zoeken om het voorkomen van discriminatie in te bedden in hun beleid. We organiseren daarom kenniskringen met gemeenten waarin goede voorbeelden onderling uitgewisseld worden, gemeenten kennis krijgen uit de onderzoeken van Kennisplatform Integratie & Samenleving en inzicht krijgen in beschikbare interventies. De kenniskringen dienen ook als een ontmoetingsplaats voor interventieontwikkelaars en uitvoerders. Deze ontwikkelaars ondersteunen we daarnaast ook bij het verbeteren en steviger onderbouwen van hun aanpak van discriminatie.

De nieuwe inzichten uit dit project delen we in artikelen voor gemeenten en interventieontwikkelaars.

 

Bekijk ook het artikel Effectief discriminatie bestrijden: zo doe je dat met daarin de stappen op een rij bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak tegen discriminatie.