Filter op thema

6 februari 2018

Er zijn diverse signalen dat veel jongeren met een migrantenachtergrond minder binding voelen met de maatschappelijke omgeving en instituties. Dit wordt vaak in verband gebracht met probleemgedrag zoals criminaliteit, middelengebruik of voortijdig schoolverlaten. KIS doet onderzoek naar de binding van jongeren met een migratieachtergrond, en maakt hierbij gebruik van gegevens uit 35 verschillende landen. Is er inderdaad verschil in de wijze waarop jongeren met een migratieachtergrond zich binden aan school, vrienden, buurt of ouders in vergelijking met autochtone jongeren? Welke factoren spelen hierin een rol, en wat is het verband met probleemgedrag?

31 januari 2018

Wanneer mensen met een andere culturele, religieuze of ideologische achtergrond het gevoel hebben dat communicatie vanuit gemeenten of instellingen niet op hen is gericht of hen in een negatief daglicht zet, kan dit bijdragen aan een gevoel van uitsluiting. Ook kan het vooroordelen tussen groepen burgers versterken. Het is daarom van belang dat gemeenten en instellingen in hun communicatie rekening houden met alle groepen burgers. KIS onderzoekt hoe gemeenten en instellingen dit aan kunnen pakken.

17 januari 2018

Het komt steeds vaker voor dat ouders met een migratieachtergrond hun kinderen achterlaten in het land van herkomst. Welke motieven hebben deze ouders hiervoor? En hoe kunnen professionals tijdig inspelen op de signalen?

15 januari 2018

Instellingen in het sociaal domein zijn vaak niet goed in staat mensen met een migratieachtergrond tijdig te bereiken of de juiste ondersteuning te bieden. Migrantenorganisaties kunnen de aansluiting helpen verbeteren, zeker wanneer zij structureel en volwaardig betrokken zijn. Maar dat is lang niet overal het geval.

15 januari 2018

KIS heeft veel kennis over de zorgen en weerstanden die schuilen achter boosheid van burgers en de extreme meningen in het diversiteitsdebat. Ook kennen we voorbeeldprojecten om de samenleving met die polarisatie te leren omgaan. Al deze informatie maken we nu via workshops en handreikingen bruikbaar voor de praktijk.

15 januari 2018

Veel gemeenten vragen zich af: laten we volwassen vluchtelingen een opleiding volgen zodat ze een passende baan voor langere tijd kunnen vinden? Of kunnen we ze beter zo snel mogelijk aan het werk laten gaan? In dit project bieden we gemeenten handvatten om tot een afgewogen keuze te komen.

15 januari 2018

Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen kost tijd. Gemeenten zijn vanuit de Participatiewet verantwoordelijk om vluchtelingen richting betaald werk te begeleiden. Voor het derde jaar op rij monitoren we de stand van zaken: hoe pakken gemeenten de arbeidstoeleiding aan en welke resultaten behalen zij?

18 september 2017

Veel van de vluchtelingen die recent een verblijfstatus hebben gekregen, zijn jonge, alleenstaande Syriërs en Eritreeërs. Deze jongeren hebben veel mogelijkheden om door scholing kans te maken op werk en een toekomst in Nederland. De praktijk valt tegen: veel van hen volgen geen opleiding en raken geïsoleerd. KIS onderzoekt hoe gemeenten en onderwijsinstellingen deze vluchtelingen kunnen helpen om onderwijs te volgen.

7 september 2017

In diverse onderzoeken zien we orthodox religieuze waarden die ‘schuren’ met meer algemene, breed gedragen waarden in de samenleving. Vooral op scholen en op de werkvloer kan dit spanningen opleveren. KIS onderzoekt welke waarden vooral voor frictie zorgen. Hoe kan men hier in de praktijk van onderwijs en werk mee omgaan?

5 september 2017

In het maatschappelijk debat over integratie en migratie ligt de nadruk steeds meer op extremen: zwart versus wit, links versus rechts. Uit lopend onderzoek van KIS blijkt echter dat een grote meerderheid van de bevolking genuanceerd denkt over integratie en migratie. Deze groep wordt ook wel het ‘redelijke midden’ genoemd. KIS brengt in beeld welke interventies werken om dit ‘redelijke midden’ veerkrachtig te maken tegen ontwrichtende polarisatie.