Filter op thema

24 april 2017

Mbo-studenten met een migratiechtergrond hebben meer moeite om stages te vinden dan hun medestudenten, blijkt uit eerder onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het zoekproces duurt langer en sollicitatiebrieven blijven vaker onbeantwoord. In het project Gelijke kansen op gelijke stages onderzoeken we een methode die in potentie discriminatie op de stagemarkt tegengaat: het junior praktijkopleider (JPO) project.

15 maart 2017

Met de transitiearena beoogt het Kennisplatform Integratie & Samenleving om vraagstukken rond diversiteit in organisaties op een vernieuwende manier op te lossen. Een transitiearena is een serie bijeenkomsten, waarin een organisatie, samen met belangrijke partners en klanten zoekt naar wegen om nog beter in te spelen op de diversiteit onder de klanten en het personeel.

15 maart 2017

We onderzoeken hoe de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers kan worden vergroot. Ook leggen we de vraag onder het vergrootglas wat de bijdrage hieraan is van nieuwkomers zelf, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. En onderzoeken we de rol van de gemeenten en gaan we op zoek naar geschikte instrumenten.

15 maart 2017

Voor de arbeidstoeleiding van vluchtelingen zijn nog weinig beproefde en overdraagbare methoden. Wat werkt voor hen? Daar is nog weinig over bekend.  In dit project onderzoeken we de werking van werkend leren: de inzet van stages, lerend vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen door maatschappelijke organisaties - voor vluchtelingen als opstap naar betaald werk.

12 januari 2017

In 2016 publiceerden we vier onderzoeksrapporten over wat wel en niet werkt bij het verminderen van discriminatie op etniciteit, religie en huidskleur. Hieruit zijn concrete tips naar voren gekomen. In 2017 verspreiden we deze kennis verder onder interventie-ontwikkelaars en helpen we gemeenten bij het voeren van een effectief antidiscriminatiebeleid.

17 februari 2016

Jongeren met een migrantenachtergrond zijn relatief vaak werkloos. Als verklaring worden tal van factoren genoemd, uiteenlopend van een gebrek aan vaardigheden en netwerk tot discriminatie op de arbeidsmarkt. In de afgelopen decennia zijn verschillende aanpakken ontwikkeld en toegepast. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van die aanpakken.

15 februari 2016

Migrantengezinnen worden al langere tijd moeilijk bereikt door preventieve voorzieningen voor ouders en jeugd. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de lokale zorg voor jeugd. Wij vragen migrantengezinnen of ze sindsdien verschil merken.

15 februari 2016

Hoe goed is het diversiteitsbeleid van gemeenten? Intern, maar ook richting de instellingen die ze subsidiëren? Dit jaar testen we het instrument dat we in 2015 ontwikkelden en bieden dat gratis aan geïnteresseerden aan.

15 februari 2016

Migrantengezinnen zoeken bij opvoedingsvragen vaak steun bij de informele hulpverlening, omdat bepaalde onderwerpen met hen gemakkelijker bespreekbaar zijn. De reguliere hulpverlening heeft echter ook een onmisbaar aanbod voor deze gezinnen. Hoe slaan we een brug tussen beide typen aanbod?

15 februari 2016

Het in 2015 door ons ontwikkelde signaleringsinstrument geeft (met name) gemeenten beter zicht op de risicofactoren in een wijk. Het gaat hier om factoren die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen. In 2016 ontwikkelen we op basis van deze kennis dit instrument verder door.