Filter op thema

16 maart 2018

Voor ouders met een migratieachtergrond is het niet altijd gemakkelijk om hun kinderen zo op te voeden dat zij zich op een positieve manier geworteld voelen in Nederland. Discriminatie en negatieve beeldvorming, maar ook botsende waarden kunnen daarbij een rol spelen.

16 maart 2018

Krijgen jongeren met een migratieachtergrond structureel een te laag schooladvies voor het voortgezet onderwijs? In een uitgebreide verkenning gaat KIS de perspectieven van ouders, onderwijsprofessionals en leerlingen in kaart brengen.

15 maart 2018

Binnen de onderwijssector is er toenemende aandacht voor de omgang met cultureel religieuze diversiteit. Het belang daarvan lijkt ook in de lerarenopleidingen en Pabo’s steeds meer onderkend te worden.

14 maart 2018

Onderzoek blijft aantonen: sollicitanten met een migratieachtergrond hebben een significant lagere kans op een sollicitatiegesprek, óók met gelijkwaardige CV en ervaring. Hoe komen we daar nu eens vanaf?

26 februari 2018

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf in Nederland, maar ze kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. Ze kunnen niet betaald werken, en in veel gevallen ontbreekt een zinvolle dagbesteding. Maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs of werk, kan het welbevinden van deze mensen verbeteren. KIS verkent aanknopingspunten hiervoor, aan de hand van een voorbeeld van Duits beleid op dit gebied.

25 februari 2018

Er zijn verschillende signalen dat migrantenjongeren minder binding voelen met de maatschappelijke omgeving en instituties dan leeftijdgenoten van Nederlandse komaf. Maar hoe kijken jongeren met een migratieachtergrond daar zelf tegenaan?

25 februari 2018

Voor ouders met een migratieachtergrond is het niet altijd eenvoudig om hun kinderen op te voeden. Bijvoorbeeld omdat er opvoeddilemma's spelen rond thema's als discriminatie en negatieve beeldvorming. In dit project gaat KIS met input van oudergroepen en informele ondersteuners materialen en methodische handvatten ontwikkelen om gesprekken over opvoeddilemma’s in de eigen kring te ondersteunen.

25 februari 2018

Hoe pakken leer-werktrajecten uit voor kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond? KIS gaat enkele veelbelovende praktijkaanpakken bestuderen en de geleerde lessen uit de praktijk toegankelijk maken voor een breed publiek. 

 

6 februari 2018

Er zijn diverse signalen dat veel jongeren met een migrantenachtergrond minder binding voelen met de maatschappelijke omgeving en instituties. Dit wordt vaak in verband gebracht met probleemgedrag zoals criminaliteit, middelengebruik of voortijdig schoolverlaten. KIS doet onderzoek naar de binding van jongeren met een migratieachtergrond, en maakt hierbij gebruik van gegevens uit 35 verschillende landen. Is er inderdaad verschil in de wijze waarop jongeren met een migratieachtergrond zich binden aan school, vrienden, buurt of ouders in vergelijking met autochtone jongeren? Welke factoren spelen hierin een rol, en wat is het verband met probleemgedrag?

31 januari 2018

Wanneer mensen met een andere culturele, religieuze of ideologische achtergrond het gevoel hebben dat communicatie vanuit gemeenten of instellingen niet op hen is gericht of hen in een negatief daglicht zet, kan dit bijdragen aan een gevoel van uitsluiting. Ook kan het vooroordelen tussen groepen burgers versterken. Het is daarom van belang dat gemeenten en instellingen in hun communicatie rekening houden met alle groepen burgers. KIS onderzoekt hoe gemeenten en instellingen dit aan kunnen pakken.