Filter op thema

15 februari 2016

Hoe goed is het diversiteitsbeleid van gemeenten? Intern, maar ook richting de instellingen die ze subsidiëren? Dit jaar testen we het instrument dat we in 2015 ontwikkelden en bieden dat gratis aan geïnteresseerden aan.

15 februari 2016

Migrantengezinnen zoeken bij opvoedingsvragen vaak steun bij de informele hulpverlening, omdat bepaalde onderwerpen met hen gemakkelijker bespreekbaar zijn. De reguliere hulpverlening heeft echter ook een onmisbaar aanbod voor deze gezinnen. Hoe slaan we een brug tussen beide typen aanbod?

15 februari 2016

Het in 2015 door ons ontwikkelde signaleringsinstrument geeft (met name) gemeenten beter zicht op de risicofactoren in een wijk. Het gaat hier om factoren die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen. In 2016 ontwikkelen we op basis van deze kennis dit instrument verder door.

29 januari 2016

Migrantenouders hebben soms extra opvoedvragen. Bijvoorbeeld wanneer tieners in de samenleving meer vrijheid krijgen dan deze ouders prettig vinden voor hun eigen kind. Of wanneer hun kinderen het gevoel hebben gediscrimineerd te worden. De vraag is of reguliere voorzieningen bij dit soort vragen voldoende kunnen helpen.

25 januari 2016

Uit de dialoogbijeenkomsten die we organiseerden in 2015, bleek dat migrantenorganisaties van Midden- en Oost-Europeanen behoefte hebben om op landelijk niveau kennis en ervaring uit te wisselen. In 2016 faciliteren en ondersteunen we daarom de organisatie van twee platformbijeenkomsten.

22 januari 2016

Succesvolle methoden en instrumenten om de participatie van kwetsbare burgers te bevorderen, worden in dit project toepasbaar gemaakt voor vluchtelingen. Het gaat om beschikbare kennis over vluchtelingen en om instrumenten die Movisie eerder heeft ontwikkeld.

21 januari 2016

Mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond hebben meer moeite om een stage te vinden dan autochtone medestudenten. Via een verkennende studie brengen we mogelijkheden in beeld die aansturen op gelijke kansen en tegengaan van discriminatie.

21 januari 2016

Over de toekomst van jongeren met een niet-westerse komaf is al veel geschreven. Cijfers laten zien dat zij het steeds beter doen in het hoger onderwijs, maar ook dat er hardnekkige problemen spelen. Hoe denken de jongeren er zelf eigenlijk over? Welke toekomst zien zij voor zichzelf?

19 januari 2016

In Nederland wonen veel jongeren met een niet-westerse achtergrond. Voor een evenwichtige samenleving waarin verbinding centraal staat, is het van belang dat ze zich thuis voelen. Hoe brengen we dat tot stand? Het project This is me! gaat op die vraag in. Daarbij spelen de jongeren een hoofdrol.

19 januari 2016

Hoe bereik je migrantengroepen optimaal en zorg je dat de medewerkers beschikken over intercultureel vakmanschap? Vragen waar veel sociale wijkteams mee worstelen. Tegelijkertijd is rond intercultureel werken al veel ontwikkeld. Hoe maak je dat nu op maat voor sociale wijkteams zodat wat ze nodig hebben ook daadwerkelijk kunnen toepassen?