Filter op thema

19 januari 2016

De verhouding tussen overheid en burgers verandert. Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief en meer zeggenschap voor burgers. Groepen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond zijn nog ondervertegen­woordigd bij de initiatieven. Hoe verkrijgen we kennis over hoe we die initiatieven toegankelijk maken voor iedereen? En hoe maken we deze kennis toepasbaar?

19 januari 2016

Veel jonge vrouwen van niet-westerse afkomst zijn mantelzorger. Overbelasting ligt daarbij op de loer. Sociale professionals hebben veel grote behoefte aan kennis over de ondersteuning van deze groep. De reguliere methodieken die in de mantelzorg worden gebruikt zijn bij hen vaak niet toereikend. Hoe maak je de mantelzorg diversiteitsproof?

14 januari 2016

Na de transitie bereiken gemeenten met hun huidige instrumenten rond de jeugdzorg de maatschappelijk kwetsbare migrantengezinnen nog onvoldoende. De sociale wijkteams houden nog te weinig rekening met cultuurverschillen.

14 januari 2016

De samenleving wordt steeds diverser en burgers accepteren dat niet altijd even gemakkelijk. Hoe is deze weerstand te begrijpen en hoe kunnen gemeenten er effectiever mee omgaan?

13 januari 2016

Van de vele aanpakken gericht op het voorkomen van radicalisering, werken sommige beter dan andere. Van een veelbelovende aanpak onderzoeken wij de werkzame elementen, kijken welk effect het heeft en hoe de aanpak ook voor anderen beschikbaar gemaakt kan worden.

13 januari 2016

In veel gemeenten bestaan projecten gericht op het voorkomen van radicalisering. Wij gaan intensief met enkele kansrijke interventies aan de slag om ze te verbeteren, beschrijven, gedegen te onderbouwen en te zorgen dat ook anderen ze kunnen gebruiken.

4 januari 2016

Syriërs en Eritreeërs zijn twee grote groepen vluchtelingen die zich sinds vorig jaar in Nederland hebben gevestigd. De verwachting is dat de toestroom van beide groepen voorlopig zal aanhouden. Dit betekent een opgave voor onder andere gemeenten. Die geven aan dat zij nog weinig zicht hebben op (achtergrond)kenmerken van deze twee groepen.

4 januari 2016

Welke initiatieven, projecten en methoden zetten gemeenten in om de integratie van EU-migranten te bevorderen? Dit project bundelt de bevindingen in vijf vooroplopende gemeenten als het gaat om gemeentelijk beleid ten aanzien van de nieuwe Europese arbeidsmigranten.

4 januari 2016

Wat kunnen gemeenten en andere partners als werkgevers en opleidingsinstellingen doen om vluchtelingen te helpen bij de toetreding tot de arbeidsmarkt? Welke goede praktijken en werkzame elementen zijn er? En onder welke condities kunnen zij succesvol zijn?

4 januari 2016

In dit onderzoek focussen we ons op het perspectief van gemeenten én vluchtelingen. Wat hebben vluchtelingen nodig aan informatie en steun bij de vestiging in de gemeente? En wat kunnen gemeenten doen om hieraan tegemoet te komen?