Filter op thema

27 februari 2015

Blijven investeren in de bestrijding van discriminatie op grond van afkomst, religie en huidskleur is belangrijk. Actuele ontwikkelingen hebben antisemitisme en islamofobie alleen nog doen toenemen. Met de discussie rondom Zwarte Piet is ook discriminatie op grond van huidskleur weer prominent op de agenda geplaatst.

27 februari 2015

Overheid en werkgevers ontwikkelden de afgelopen jaren veel aanpakken om de arbeidsparticipatie door migranten te vergroten. Migranten zelf timmeren ook flink aan de weg. Zo laat onderzoek naar etnisch ondernemerschap zien dat zestien procent van alle ondernemers in Nederland van migrantenafkomst is.

27 februari 2015

In de Verenigde Staten kent men 'equal opportunity employment'. In Nederland heerst er echter terughoudendheid om wettelijke maatregelen voor inclusief beleid te treffen. Sommige bedrijven zijn pioniers als het gaat om het voeren van diversiteitsbeleid. Vaak is het echter een 'benchmarking' aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

27 februari 2015

In welke mate staan organisaties open voor iedereen, ongeacht afkomst? Om het bereik en de effectiviteit van hun diversiteitbeleid te verbeteren, dienen instellingen hun ‘diversiteitskwaliteit’ inzichtelijk te maken.

27 februari 2015

Met name jonge vrouwen met een migrantenachtergrond staan onder grote druk door zware mantelzorgtaken. Sociaal isolement en een groot risico op burn-out staan emancipatie en participatie in de weg. Voor de ondersteuning van mantelzorgers zijn veel aanpakken ontwikkeld, slechts een beperkt aantal is specifiek voor migranten.

27 februari 2015

Burgerinitatieven en vrijwilligersorganisaties bieden in veel wijken informele steun aan gezinnen en jeugd. De verbinding van formele voorzieningen, zoals wijkteams jeugd, met initiatieven van autochtonen werkt daarbij beter dan de verbinding met initiatieven genomen door migranten.

27 februari 2015

De grondwet is de basis van onze rechtsstaat. Fundamentele normen en waarden zoals gelijkheid tussen man en vrouw, privacy, godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat zijn hierin verankerd. In de praktijk van onze multiculturele samenleving komt een aantal van deze waarden soms met elkaar in conflict.

27 februari 2015

Welke aanpakken werken om radicalisering te voorkomen en in hoeverre zijn deze aanpakken overdraagbaar? De eerste stap is om interventies te inventariseren en beknopt te beschrijven.

27 februari 2015

Sociale spanningen tussen bevolkingsgroepen vinden het vaakst plaats in de buurt, op straat en in of nabij het woonblok (de publieke en semipublieke ruimte) van multiculturele wijken. Bevolkingsgroepen komen komen elkaar tegen en doen overbruggende contacten op.

27 februari 2015

Migranten richten in toenemende mate eigen voorzieningen op. Vooral in de Turkse gemeenschap springt deze beweging in het oog. Er zijn tekenen dat ook andere groepen zich meer gaan manifesteren in het middenveld. Dit geldt zeker ook voor het veld van opvoeding, opvang, educatie en zorg voor de jeugd.