Filter op thema

27 februari 2015

Welke aanpakken werken om radicalisering te voorkomen en in hoeverre zijn deze aanpakken overdraagbaar? De eerste stap is om interventies te inventariseren en beknopt te beschrijven.

27 februari 2015

Sociale spanningen tussen bevolkingsgroepen vinden het vaakst plaats in de buurt, op straat en in of nabij het woonblok (de publieke en semipublieke ruimte) van multiculturele wijken. Bevolkingsgroepen komen komen elkaar tegen en doen overbruggende contacten op.

27 februari 2015

Migranten richten in toenemende mate eigen voorzieningen op. Vooral in de Turkse gemeenschap springt deze beweging in het oog. Er zijn tekenen dat ook andere groepen zich meer gaan manifesteren in het middenveld. Dit geldt zeker ook voor het veld van opvoeding, opvang, educatie en zorg voor de jeugd.

27 februari 2015

Uit verkennend onderzoek naar de gezondheid en leefsituatie van kinderen van nieuwe migranten blijkt dat veel jonge kinderen zonder toezicht van volwassenen thuis zijn. Dit heeft veelal te maken met de lange werkuren van (laagopgeleide) ouders.

27 februari 2015

Gemeenten moeten van elkaar kunnen leren wat goede voorbeelden van integratiebeleid zijn. Welke initiatieven, projecten en methoden worden nu ingezet om de integratie van nieuwe arbeidsmigranten te bevorderen?

27 februari 2015

In dit project vergelijken en analyseren we de resultaten van twee eerdere studies. De centrale vraag daarbij is in hoeverre het integratiebeleid van de gemeenten aansluit op de behoefte van de migranten. De resultaten vormen de inzet van een dialoog met de betrokken partijen rondom het integratiebeleid.

27 februari 2015

Wat is de behoefte aan ondersteuning van nieuwe EU-migranten vanuit de gemeenten en instellingen? Deze verdiepende studie zal nagaan met welke problemen migranten geconfronteerd worden bij de integratie in de samenleving en welke oplossingen nodig zijn.

27 februari 2015

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de integratie van vluchtelingen en arbeidsmigranten. Veel knelpunten rondom bijvoorbeeld arbeidspositie, huisvesting en gezinssituatie vragen om een specifiek immigratiebeleid op lokaal niveau.