Filter op thema

4 januari 2016

Welke initiatieven, projecten en methoden zetten gemeenten in om de integratie van EU-migranten te bevorderen? Dit project bundelt de bevindingen in vijf vooroplopende gemeenten als het gaat om gemeentelijk beleid ten aanzien van de nieuwe Europese arbeidsmigranten.

4 januari 2016

Wat kunnen gemeenten en andere partners als werkgevers en opleidingsinstellingen doen om vluchtelingen te helpen bij de toetreding tot de arbeidsmarkt? Welke goede praktijken en werkzame elementen zijn er? En onder welke condities kunnen zij succesvol zijn?

4 januari 2016

In dit onderzoek focussen we ons op het perspectief van gemeenten én vluchtelingen. Wat hebben vluchtelingen nodig aan informatie en steun bij de vestiging in de gemeente? En wat kunnen gemeenten doen om hieraan tegemoet te komen?

4 januari 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving wil bijdragen aan de ondersteuning van nieuwe vluchtelingen bij de integratie in gemeenten. Door middel van een landelijke enquête onder gemeenten bekijken we hoe het gaat met de integratie en acceptatie van nieuwe vluchtelingen. Maar ook wat gemeenten nodig hebben bij de ondersteuning daarvan.

11 augustus 2015

Een eerste analyse laat zien dat niet alleen in Nederland, maar er ook in andere Europese landen een duidelijke relatie is tussen migrantengroepen en jeugddelinquentie. Wat weten we eigenlijk over probleemgedrag van jongeren uit migrantengroepen dat leidt tot jeugddelinquentie?

15 juli 2015

Mbo-studenten met een migrantenachtergrond moeten extra moeite doen voor een stageplaats in vergelijking tot hun autochtone medestudenten. Mogelijk is hierbij sprake van discriminatie.

25 maart 2015

De sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in migrantengemeenschappen is relatief laag. Dat levert problemen op met coming out, zelfacceptatie en zelfbeschikkingsrecht.

25 maart 2015

Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen? Welke factoren en voedingsbodems een rol spelen bij radicaliseringsprocessen is bekend uit onderzoek. Denk aan statistische registraties zoals (jeugd)werkloosheid en vroegtijdige schooluitval. Maar ook aan monitoringonderzoek als ervaren discriminatie, ervaren ongelijkheid en sociale spanningen.

11 maart 2015

Veel migranten en vluchtelingen met een niet-westerse achtergrond zijn opgegroeid in een wij-cultuur. In zo'n cultuur gaan de belangen van de familie en gemeenschap voor op die van het individu. Mensen steunen elkaar financieel en sociaal, en het grote sociale netwerk biedt bescherming en veiligheid.

27 februari 2015

Huwelijksdwang is een thema dat in Nederland nog steeds aandacht nodig heeft. Kennisplatform Integratie & Samenleving gaat gemeenten en sociale wijkteams ondersteunen en adviseren bij de preventie, signalering en aanpak van schadelijke traditionele praktijken.