Filter op thema

15 januari 2018

KIS heeft veel kennis over de zorgen en weerstanden die schuilen achter boosheid van burgers en de extreme meningen in het diversiteitsdebat. Ook kennen we voorbeeldprojecten om de samenleving met die polarisatie te leren omgaan. Al deze informatie maken we nu via workshops en handreikingen bruikbaar voor de praktijk.

7 september 2017

In diverse onderzoeken zien we orthodox religieuze waarden die ‘schuren’ met meer algemene, breed gedragen waarden in de samenleving. Vooral op scholen en op de werkvloer kan dit spanningen opleveren. KIS onderzoekt welke waarden vooral voor frictie zorgen. Hoe kan men hier in de praktijk van onderwijs en werk mee omgaan?

5 september 2017

In het maatschappelijk debat over integratie en migratie ligt de nadruk steeds meer op extremen: zwart versus wit, links versus rechts. Uit lopend onderzoek van KIS blijkt echter dat een grote meerderheid van de bevolking genuanceerd denkt over integratie en migratie. Deze groep wordt ook wel het ‘redelijke midden’ genoemd. KIS brengt in beeld welke interventies werken om dit ‘redelijke midden’ veerkrachtig te maken tegen ontwrichtende polarisatie. 

15 februari 2016

Het in 2015 door ons ontwikkelde signaleringsinstrument geeft (met name) gemeenten beter zicht op de risicofactoren in een wijk. Het gaat hier om factoren die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen. In 2016 ontwikkelen we op basis van deze kennis dit instrument verder door.

19 januari 2016

In Nederland wonen veel jongeren met een niet-westerse achtergrond. Voor een evenwichtige samenleving waarin verbinding centraal staat, is het van belang dat ze zich thuis voelen. Hoe brengen we dat tot stand? Het project This is me! gaat op die vraag in. Daarbij spelen de jongeren een hoofdrol.

14 januari 2016

De samenleving wordt steeds diverser en burgers accepteren dat niet altijd even gemakkelijk. Hoe is deze weerstand te begrijpen en hoe kunnen gemeenten er effectiever mee omgaan?

13 januari 2016

Van de vele aanpakken gericht op het voorkomen van radicalisering, werken sommige beter dan andere. Van een veelbelovende aanpak onderzoeken wij de werkzame elementen, kijken welk effect het heeft en hoe de aanpak ook voor anderen beschikbaar gemaakt kan worden.

13 januari 2016

In veel gemeenten bestaan projecten gericht op het voorkomen van radicalisering. Wij gaan intensief met enkele kansrijke interventies aan de slag om ze te verbeteren, beschrijven, gedegen te onderbouwen en te zorgen dat ook anderen ze kunnen gebruiken.

25 maart 2015

Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen? Welke factoren en voedingsbodems een rol spelen bij radicaliseringsprocessen is bekend uit onderzoek. Denk aan statistische registraties zoals (jeugd)werkloosheid en vroegtijdige schooluitval. Maar ook aan monitoringonderzoek als ervaren discriminatie, ervaren ongelijkheid en sociale spanningen.

27 februari 2015

De grondwet is de basis van onze rechtsstaat. Fundamentele normen en waarden zoals gelijkheid tussen man en vrouw, privacy, godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat zijn hierin verankerd. In de praktijk van onze multiculturele samenleving komt een aantal van deze waarden soms met elkaar in conflict.