Filter op thema

24 april 2017

Mbo-studenten met een migratiechtergrond hebben meer moeite om stages te vinden dan hun medestudenten, blijkt uit eerder onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het zoekproces duurt langer en sollicitatiebrieven blijven vaker onbeantwoord. In het project Gelijke kansen op gelijke stages onderzoeken we een methode die in potentie discriminatie op de stagemarkt tegengaat: het junior praktijkopleider (JPO) project.

15 maart 2017

Met de transitiearena beoogt het Kennisplatform Integratie & Samenleving om vraagstukken rond diversiteit in organisaties op een vernieuwende manier op te lossen. Een transitiearena is een serie bijeenkomsten, waarin een organisatie, samen met belangrijke partners en klanten zoekt naar wegen om nog beter in te spelen op de diversiteit onder de klanten en het personeel.

12 januari 2017

In 2016 publiceerden we vier onderzoeksrapporten over wat wel en niet werkt bij het verminderen van discriminatie op etniciteit, religie en huidskleur. Hieruit zijn concrete tips naar voren gekomen. In 2017 verspreiden we deze kennis verder onder interventie-ontwikkelaars en helpen we gemeenten bij het voeren van een effectief antidiscriminatiebeleid.

15 februari 2016

Hoe goed is het diversiteitsbeleid van gemeenten? Intern, maar ook richting de instellingen die ze subsidiëren? Dit jaar testen we het instrument dat we in 2015 ontwikkelden en bieden dat gratis aan geïnteresseerden aan.

29 januari 2016

Migrantenouders hebben soms extra opvoedvragen. Bijvoorbeeld wanneer tieners in de samenleving meer vrijheid krijgen dan deze ouders prettig vinden voor hun eigen kind. Of wanneer hun kinderen het gevoel hebben gediscrimineerd te worden. De vraag is of reguliere voorzieningen bij dit soort vragen voldoende kunnen helpen.

19 januari 2016

Hoe bereik je migrantengroepen optimaal en zorg je dat de medewerkers beschikken over intercultureel vakmanschap? Vragen waar veel sociale wijkteams mee worstelen. Tegelijkertijd is rond intercultureel werken al veel ontwikkeld. Hoe maak je dat nu op maat voor sociale wijkteams zodat wat ze nodig hebben ook daadwerkelijk kunnen toepassen?

19 januari 2016

Veel jonge vrouwen van niet-westerse afkomst zijn mantelzorger. Overbelasting ligt daarbij op de loer. Sociale professionals hebben veel grote behoefte aan kennis over de ondersteuning van deze groep. De reguliere methodieken die in de mantelzorg worden gebruikt zijn bij hen vaak niet toereikend. Hoe maak je de mantelzorg diversiteitsproof?

14 januari 2016

Na de transitie bereiken gemeenten met hun huidige instrumenten rond de jeugdzorg de maatschappelijk kwetsbare migrantengezinnen nog onvoldoende. De sociale wijkteams houden nog te weinig rekening met cultuurverschillen.

27 februari 2015

Roma vormen een groep die op alle fronten te maken heeft met sociale uitsluiting en discriminatie. Zij worden onvoldoende tot niet bereikt met beleid en interventies gericht op migranten. De Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) registreert hen niet apart waardoor er weinig bekend is over deze groep.

27 februari 2015

Blijven investeren in de bestrijding van discriminatie op grond van afkomst, religie en huidskleur is belangrijk. Actuele ontwikkelingen hebben antisemitisme en islamofobie alleen nog doen toenemen. Met de discussie rondom Zwarte Piet is ook discriminatie op grond van huidskleur weer prominent op de agenda geplaatst.