Filter op thema

31 januari 2018

Wanneer mensen met een andere culturele, religieuze of ideologische achtergrond het gevoel hebben dat communicatie vanuit gemeenten of instellingen niet op hen is gericht of hen in een negatief daglicht zet, kan dit bijdragen aan een gevoel van uitsluiting. Ook kan het vooroordelen tussen groepen burgers versterken. Het is daarom van belang dat gemeenten en instellingen in hun communicatie rekening houden met alle groepen burgers. KIS onderzoekt hoe gemeenten en instellingen dit aan kunnen pakken.

15 januari 2018

Instellingen in het sociaal domein zijn vaak niet goed in staat mensen met een migratieachtergrond tijdig te bereiken of de juiste ondersteuning te bieden. Migrantenorganisaties kunnen de aansluiting helpen verbeteren, zeker wanneer zij structureel en volwaardig betrokken zijn. Maar dat is lang niet overal het geval.

24 april 2017

Mbo-studenten met een migratiechtergrond hebben meer moeite om stages te vinden dan hun medestudenten, blijkt uit eerder onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het zoekproces duurt langer en sollicitatiebrieven blijven vaker onbeantwoord. In het project Gelijke kansen op gelijke stages onderzoeken we een methode die in potentie discriminatie op de stagemarkt tegengaat: het junior praktijkopleider (JPO) project.

15 maart 2017

Met de transitiearena beoogt het Kennisplatform Integratie & Samenleving om vraagstukken rond diversiteit in organisaties op een vernieuwende manier op te lossen. Een transitiearena is een serie bijeenkomsten, waarin een organisatie, samen met belangrijke partners en klanten zoekt naar wegen om nog beter in te spelen op de diversiteit onder de klanten en het personeel.

12 januari 2017

In 2016 publiceerden we vier onderzoeksrapporten over wat wel en niet werkt bij het verminderen van discriminatie op etniciteit, religie en huidskleur. Hieruit zijn concrete tips naar voren gekomen. In 2017 verspreiden we deze kennis verder onder interventie-ontwikkelaars en helpen we gemeenten bij het voeren van een effectief antidiscriminatiebeleid.

15 februari 2016

Hoe goed is het diversiteitsbeleid van gemeenten? Intern, maar ook richting de instellingen die ze subsidiëren? Dit jaar testen we het instrument dat we in 2015 ontwikkelden en bieden dat gratis aan geïnteresseerden aan.

29 januari 2016

Migrantenouders hebben soms extra opvoedvragen. Bijvoorbeeld wanneer tieners in de samenleving meer vrijheid krijgen dan deze ouders prettig vinden voor hun eigen kind. Of wanneer hun kinderen het gevoel hebben gediscrimineerd te worden. De vraag is of reguliere voorzieningen bij dit soort vragen voldoende kunnen helpen.

19 januari 2016

Hoe bereik je migrantengroepen optimaal en zorg je dat de medewerkers beschikken over intercultureel vakmanschap? Vragen waar veel sociale wijkteams mee worstelen. Tegelijkertijd is rond intercultureel werken al veel ontwikkeld. Hoe maak je dat nu op maat voor sociale wijkteams zodat wat ze nodig hebben ook daadwerkelijk kunnen toepassen?

19 januari 2016

Veel jonge vrouwen van niet-westerse afkomst zijn mantelzorger. Overbelasting ligt daarbij op de loer. Sociale professionals hebben veel grote behoefte aan kennis over de ondersteuning van deze groep. De reguliere methodieken die in de mantelzorg worden gebruikt zijn bij hen vaak niet toereikend. Hoe maak je de mantelzorg diversiteitsproof?

14 januari 2016

Na de transitie bereiken gemeenten met hun huidige instrumenten rond de jeugdzorg de maatschappelijk kwetsbare migrantengezinnen nog onvoldoende. De sociale wijkteams houden nog te weinig rekening met cultuurverschillen.