Aan de slag met Eritrese statushouders in uw gemeente?

Op dit moment wonen er naar schatting ongeveer twintigduizend personen met een Eritrese achtergrond in Nederland, onder hen veel jonge mensen: driekwart is onder de dertig, en eenvijfde is als AMV’er naar Nederland gekomen. Kenmerkend voor Eritrese statushouders die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen, is dat zij lijken achter te blijven als het gaat om participatie op de arbeidsmarkt en in het Nederlandse onderwijs.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Doel van deze publicatie is om gemeenten en betrokken samenwerkingspartijen, die aan de slag willen met een specifieke aanpak voor Eritrese statushouders, te inspireren met tips en ervaringen van andere gemeenten, die hier ervaring mee hebben. Dit document is ook bedoeld voor gemeenten die de ondersteuning van Eritrese statushouders in hun gemeenten graag zouden willen verbeteren en willen onderzoeken op welke onderdelen er mogelijkheden tot verdere doorontwikkeling van de aanpak zijn.

Meer weten?

Bekijk ook de publicatie 'Gerichte aandacht voor (sub)groepen van statushouders' en het artikel 'Extra aandacht voor Eritrese nieuwkomers'. 

 

Publicatie details

Titel
Aan de slag met Eritrese statushouders in uw gemeente?
Auteur
Kirsten Tinnemans; Jolanda Asmoredjo; Ruth Yohannes
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021
ISBN
978-94-6409-094-9
Aantal pagina's
18

Meer informatie?Neem contact op met:

Ruth Yohannes

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 0634738622
Afbeelding