Aandacht voor diversiteitssensitief werken op de pabo

Leerkrachten krijgen vandaag de dag in toenemende mate te maken met diverse klassen, waarin leerlingen met verschillende achtergronden aanwezig zijn. Het is belangrijk dat zij hier goed op worden voorbereid tijdens hun lerarenopleiding. KIS bracht in kaart hoe het diversiteitssensitief werken van basisschoolleerkrachten bevorderd kan worden.

KIS publicatie
Intercultureel vakmanschap

Dat aan deze kennis behoefte is, bleek tijdens onze voorverkenning naar dit onderwerp. Tijdens deze verkenning gaven o.a. pabo opleidingen en -leerlingen aan dat het omgaan met diversiteit, en de competenties die dit van leerkrachten vraagt een relevant onderwerp is om verder te onderzoeken. Niet alleen omdat diverse klassen realiteit zijn, maar ook omdat een schoolklas als een oefenplaats voor de maatschappij wordt gezien. Basisschoolleerkrachten worden opgeleid op de pabo, daarom richten we ons in dit onderzoek op het curriculum en de visie van pabo’s op diversiteitssensitief werken, en spraken we met medewerkers van pabo’s, basisschoolleerkrachten en pabo-studenten.

In het rapport bespreken we de definities die verschillende respondenten geven van diversiteitsensitief werken, en brengen we in kaart hoe pabo’s invulling geven aan diversiteitssensitief werken in het curriculum. Tot slot bespreken we de goede voorbeelden die  respondenten en andere hbo-opleidingen hebben genoemd met betrekking tot diversiteitssensitief werken. 

Met medewerking van: Jamila Achahchah, Bart van Breda en Noël Koster

 

Publicatie details

Titel
Aandacht voor diversiteitssensitief werken op de pabo
Auteur
Maaike van Rooijen, Liselotte van Loon-Dikkers, Ahmed Hamdi
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021

Meer informatie?Neem contact op met:

Ahmed Hamdi

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding