Hoe zien allochtone mantelzorgers hun zorgsituatie? Hoe kunnen zij worden bereikt door de hulpverlening? En welke hulp en interventies zijn zinvol om hun lasten te verlichten en isolement te doorbreken?

Alleen slechte vrouwen klagen belicht de positie van een moeilijk bereikbare groep: de geïsoleerde allochtone mantelzorgers, in het onderzoek ‘spilzorgers’ genoemd. Dit onderzoek is het vervolg op het eerder verschenen onderzoeksrapport Op zoek naar weerkaatst plezier waarin de onderzoekers concludeerden dat de risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg zich vooral voordoen onder geïsoleerde mantelzorgers. Volgens de onderzoekers beschouwen de allochtone mantelzorgers het verzorgen van een familielid ‘als hun vanzelfsprekende taak als vrouw’. Dit komt voort uit wat zij als hun traditionele en religieuze morele plicht zien. De onderzoekers concluderen dat dit de belangrijkste reden is waarom deze groep vrouwen – in geval van overbelasting – geen ondersteuning en hulp bij hun zorgtaken vraagt. Hulp vragen zou betekenen dat ze als vrouw gefaald hebben.

Auteur: 
Evelien Tonkens, Loes Verplanke, Lianne de Vries
Uitgever: 
Movisie
Jaar uitgave: 
2011