Hoe kunnen we vrouwelijke vluchtelingen helpen, zodat zij evenveel kans op werk krijgen als mannelijke vluchtelingen? Deze vraag is tot nu toe onderbelicht gebleven in het integratiedebat, maar is broodnodig om te beantwoorden. 

Van de vluchtelingen die het gelukt zijn om werk te vinden, is maar een klein deel vrouw. Mannen krijgen ook vaker ondersteuning van gemeenten. Dit verkennende onderzoek laat zien welke redenen er zijn dat juist vrouwen lastiger aan het werk komen.

Ondersteuning

Die redenen liggen niet allemaal bij de vrouw zelf. Gemeenten zouden meer aandacht moeten hebben voor de belemmeringen die specifiek vrouwen ervaren bij hun traject richting werk, zoals het feit dat vrouwen hun man nareizen en daardoor later ondersteuning ontvangen. Welke genderspecifieke belemmeringen er nog meer zijn en hoe de gemeenten vrouwen kunnen ondersteunen, staat beschreven in dit rapport.

Auteur: 
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2018