Alle vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente komen wonen krijgen een vorm van maatschappelijke begeleiding, krijgen les in de Nederlandse taal en hebben contact met klantmanagers van de gemeente. Ieder vanuit zijn of haar functie heeft een rol in de begeleiding van deze vluchtelingen. Bij deze begeleiding en in het contact met vluchtelingen hebben ze een signaalfunctie hoe het psychisch gesteld is met hen. Zij spelen een belangrijke rol bij het zo vroeg mogelijk signaleren als het in psychische zin minder goed gaat met hen.

Auteur: 
Pharos
Uitgever: 
Pharos
Jaar uitgave: 
2018