Welke initiatieven, projecten en methoden zetten gemeenten in om de integratie van EU-migranten te bevorderen? Kennisplatform Inclusief Samenleven bestudeerde het beleid van vier vooroplopende gemeenten en maakte voor de gemeenten Peel en Maas, Eindhoven, Amsterdam en Westland een factsheet.

Met de omvangrijke glastuinbouwsector is de gemeente Westland zeer ontvankelijk voor de inzet van EU-arbeidsmigranten. Met als uitgangspunt dat EU-migranten dezelfde rechten en plichten hebben als autochtone inwoners van de gemeente, voert Westland al langere tijd actief beleid met betrekking tot EU-migranten. De gemeente focust zich onder meer op registratie en huisvesting, maar heeft ook een Informatiepunt Arbeidsmigratie opgezet om EU-migranten van de benodigde informatie te voorzien.

Auteur: 
Betty Noordhuizen, Inge Razenberg
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016