‘De samenleving die haar diversiteit productief weet te maken, heeft uiteindelijk de beste papieren voor de toekomst.’ In zijn ‘bericht aan de minister’ pleit Hans Boutellier voor samen werken, en vooral ook voor werken aan samenleven.

Werk is de cruciale factor voor elke vorm van integratie, maar de weg daarnaar toe blijkt al decennia vol obstakels. Dat komt onder meer door een maatschappelijk klimaat waarin diversiteitsbeleid dreigt te verharden tot identiteitspolitiek. Het komt erop aan identiteitsverschillen zowel te erkennen als te overstijgen. Wie je bent doet er wel degelijk toe, maar gaat in de werksituatie op in het publieke belang van een gezamenlijke toekomst.

Dit essay is uitgesproken tijdens de KIS jaarbijeenkomst 2018.

Auteur: 
Hans Boutellier
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018