Beter beeld op taal

De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal kan de participatie belemmeren. Dat is een van de redenen waarom inburgeraars, zowel asielzoekers met een status als andere nieuwkomers, verplicht worden zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nederlands als 2e taal.

In deze rapportage kijken we naar verschillende vormen van formeel taalonderwijs, zoals voor- en vroegschoolse educatie, eerste opvangonderwijs en taalcursussen voor inburgeringsplichtigen. Ook bespreken we het aanbod van nonformeel taalonderwijs en -coaching met daarbij een inventarisatie van beleid, aanbod en bereik van nonformeel taalonderwijs binnen een selectie van gemeenten.

Publicatie details

Titel
Beter beeld op taal
Auteur
Claire Aussems, Jodi Mak
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016

Meer informatie?Neem contact op met:

Jodi Mak

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding